آرشیو مطالب : كشورهای اسلامی


استقبال کشورهای عضو انجمن آمبودزمان از اظهارات رئیس سازمان بازرسی

استقبال کشورهای عضو انجمن آمبودزمان از اظهارات رئیس سازمان بازرسی
در دیدار وزیر حقوق بشر پاكستان با باقری كنی مطرح شد

اخطار دبیر ستاد حقوق بشر درباره خطرات توسعه رژیم تحریم

اخطار دبیر ستاد حقوق بشر درباره خطرات توسعه رژیم تحریم

كجا دیدی چنین پیغمبری مظلوم؟

كجا دیدی چنین پیغمبری مظلوم؟

قدردانی از خادمان شیعه، اهل سنت و مسیحی اربعین، هراس دشمنان از پیاده روی اربعین

قدردانی از خادمان شیعه، اهل سنت و مسیحی اربعین، هراس دشمنان از پیاده روی اربعین

نخستین باری كه رژیم جعلی اسرائیل در ایران به رسمیت شناخته شد

نخستین باری كه رژیم جعلی اسرائیل در ایران به رسمیت شناخته شد
وزیر ورزش و جوانان:

لزوم ارتقای كمی و كیفی فعالیت های تفریحی كودكان

لزوم ارتقای كمی و كیفی فعالیت های تفریحی كودكان
روحانی:

اگر خون بی گناه ریخته شود، همه ما مسئولیم

اگر خون بی گناه ریخته شود، همه ما مسئولیم
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت