در دادگاه پرونده ۴موسسه مالی مطرح شد

درخواست اشد مجازات برای متهمان، حیف و میل اموال سپرده گذاران

درخواست اشد مجازات برای متهمان، حیف و میل اموال سپرده گذاران به گزارش علم عدل دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان مؤسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی شروع شد.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان مؤسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولیعصر، فردوسی و آرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی شروع شد. در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده، بخشی از كیفرخواست قرائت شد و امروز هم بخش دیگر كیفرخواست در دادگاه قرائت می شود.

این پرونده ۳۵۳ جلد دارد و سرمایه گذاران ۹۱ هزار نفر هستند كه تابحال بیشتر از ۶ هزار نفر از شكات به دادسرا مراجعه نموده و دادخواست عرضه داده اند.

به گفته قاضی صلواتی، از تیر ۹۱ تا آذر ۹۶، گردشكار مالی البرز ایرانی ها ۴۳ هزار میلیارد تومان و از اردیبهشت ۹۴ تا اسفند ۹۶، گردشكار مالی شركت تعاونی ولیعصر ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

رئیس دادگاه همینطور تعهد باقیمانده البرز ایرانی ها را تا روز دستگیری متهمان، ۱، ۴۰۰ میلیارد تومان و شركت تعاونی ولیعصر را ۲۵۹ میلیارد تومان عنوان نمود و اظهار داشت: بانك مركزی از راه بانك تجارت ۷۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری ایجاد كرد كه ۶۳۰ میلیارد توسط بانك تجارت پرداخت و ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر از سپرده گذاران البرز ایرانی ها تسویه شدند.

قاضی صلواتی اظهار داشت: از راه بانك كشاورزی هم برای شركت تعاونی ولیعصر، ۱۳۰ میلیارد خط اعتباری بوجود آمده كه ۱۳۵ میلیارد تومان تابحال هزینه كرده و در واقع بیشتر از آن مقداری كه گرفته، هزینه كرده و ۱۵ هزار و ۳۵۶ نفر را تسویه كرده است.

نماینده دادستان مشخصات متهمین را به شرح زیر اعلام نمود:
۱. امیر حسین آزاد، شغل بیكار، باسواد، شیعه، فاقد سابقه كیفری، بازداشت با قرار موقت از ۱۶.۱۲.۹۵،
۲. حسن قریانی متولد ۵۴، با سواد، فاقد سابقه كیفری، بازداشت با قرار موقت از ۲۸.۳.۹۶،
۳. مهدی بهرامی حسن آبادی متولد ۵۹، بیكار، متأهل، باسواد، فاقد سابقه كیفری و افترا متهمین اول و دوم اختلال عمده در نظام اقتصادی كشور با علم به مؤثر بودن اقدامات در اختلال و افساد فی الارض و افترا متهم ردیف سوم معاونت در اختلال عمده است.نماینده دادستان تهران در ابتدای جلسه دوم دادگاه در ارتباط با اتهامات متهمان اظهار داشت: با عنایت به اختلاف فاحش میان مبلغ سپرده گذاری و مبلغ بودجه مؤسسات بیان مخفی كردن سپرده ها از جانب متهمان بوده است.وی اضافه كرد: انتقال اموال و ماشین های لوكس از محل سپرده ها به نام افراد مختلف از جانب متهمان یكی دیگر از اتهامات است.نماینده دادستان تهران با اشاره به افزایش كاذب سپرده ها اظهار داشت: متهمان با علم به اینكه می دانستند سپرده ها هر سال افزایش اعتبار باید داشته باشند مبادرت به تخلفاتی می كردند.نماینده دادستان تهران اضافه كرد: با عنایت به سابقه كار بانكی در سطح كلان، هدایت كار ابتدا بر عهده متهم حسن قریانی بوده است اما بعد از مدتی امیر حسین آزاد سوار بر كار شده و موجبات اختلاف بین دو متهم دیگر را سبب می شود.نماینده دادستان تهران در ارتباط با میزان گردش مالی اظهار داشت: گردش مالی البرز ایرانی ها از تاریخ ۹۱ تا ۹۶، ۹۹ هزار سپرده منتقل شده است. مبلغ بیشتر از ۱۳ هزار میلیارد ریال بابت ۱۳۲ هزار حساب باز شده گزارش شده است. در این مدت سپرده گذاران ۶۶ هزار میلیارد ریال به صندوق مؤسسه واریز كردند. مردم در این مدت به صورت نقدی و واریز بانكی به مؤسسه مبالغی را واریز كردند.وی در مورد گردش مالی مؤسسه ولیعصر اظهار داشت: از ۹۲ تا ۹۶ مبلغ ۱۷۶ هزار میلیارد ریال به حساب سپرده گذاران شامل اصل و سود واریز شده است.نماینده دادستان در ادامه كیفرخواست اظهار داشت: با عنایت به اختلاف فاحش میان سپرده های دریافت شده و اموال شده و اموال موجود مانند انتقال آپارتمان های مسكونی در خیابان فرشته، انتقال ۳ دانگ از ملكی در خیابان پاسداران و انتقال اموال اشخاصی چون علم الهدی یا زاهدی فر در خیلی از موارد برای مثبت نشان دادن تراز مالی مبادرت شده است.وی اضافه كرد: متهمان هر سال نسبت به سال قبل زیان آنها انباشت شده است و با عنایت به عدم نظارت كافی از جانب بانك مركزی و نظر به اینكه هیچ ضابطه ای برای نظارت وجود نداشته دستور متهمان از جانب كارمندان اجرایی شده است.نماینده دادستان اظهار داشت: در خیلی از موارد قراردادهای خرید و فروش املاك و اموال توسط مدیران مالی تنظیم نمی شده است كه این بهترین روش برای انجام پولشویی بوده است. از طرفی متهم امیرحسین آزاد با ارتباطی كه داشته وظیفه اعمال نفوذ در مقامات را داشته است.وی در مورد گردش مالی تعاونی ولیعصر تصریح كرد: حسب استعلام صورت گرفته از شركت بهستان رایان مبلغ ۱۷۶ هزار و ۶۷۴ میلیارد بوده است كه در این مدت مبالغ نقد و واریز شده به حساب بانكی مبلغ ۴۷ هزار و ۶۴۱ هزار میلیارد ریال مردم پول آورده اند و مردم هم مبلغ ۷۶۸ هزار میلیارد ریال مانده نزد مؤسسه دارند.وی بیان كرد: تعداد كل سپرده گذاران بیشتر از ۴۰ هزار نفر است و تا اوایل سال ۹۷ برای تمام سپرده گذاران ۲ مرتبه تا سقف یك میلیارد تومان صورت گرفته است، البته نرخ سود سپرده ها حسب شرایط در مؤسسات متفاوت بوده است و تمام اموال مكشوفه از جانب متهمان نزد دادسرا توقیف شده است و تابحال هیچ گونه رد مالی از جانب بانك مركزی غیر امكان دارد و در صورت صدور حكم محكومیت میزان وجوه دریافتی از جانب بانك مركزی لحاظ خواهد شد.وی با اشاره به اینكه خیلی از اموال یا محل اختلاف میان متهمان یا با اشخاص ثالث است، اظهار داشت: فهرست اموال منقول ۳۹ مورد و فهرست اموال غیر منقول ۲۸ مورد است.وی خاطرنشان كرد: به استاد ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، درخواست مجازات متهمان را دارم.آقا میری با اشاره به مسئولیت كیفری متهمان اظهار داشت: امیرحسین آزاد با جعل امضای روح الله رحمانی زاده به كلاهبرداری و خیانت در امانت اقدام نموده است و با عنایت به اشراف و نفوذی كه داشته این اقدامات را انجام داده است.همچنین حسن قریانی با جعل امضای آقای حاتمی نژاد و استفاده از سند مجعول و جعل مهر مؤسسه البرز، فردوسی و آرمان و با عنایت به سابقه كار بانكی در سطح كلان هدایت این اقدامات مجرمانه را به عهده داشته است.وی اضافه كرد: نصب تابلوهای مؤسسات بدون داشتن سمت مدیریتی، طراحی سربرگ و مهر مؤسسات، صدور اوراق ضمانت نامه های جعلی، حیف و میل اموال به صورت شخصی از راه خرید خودروهای لوكس و سفر خارجی و تحصیل مال نامشروع بخشی از اتهامات متهمین این پرونده است كه با عنایت به شكایت بانك مركزی و سپرده گذاران و مطابق قانون مجازات اسلامی درخواست صدور حكم می گردد.با آخر اظهارات نماینده دادستان، قاضی صلواتی اظهار داشت: با عنایت به اینكه پرداخت وجوه سپرده گذاران به بانك مركزی محول شده و بخشی از این وجوه از راه بانك های كشاورزی و تجارت پرداخت شده بنابراین نماینده بانك مركزی برای قرائت شكایت در جایگاه حاضر شود.در ادامه، مسعود جمشیدی نائینی نماینده بانك مركزی در جایگاه حاضر شد و اظهار داشت: مبحث پرونده البرز ایرانی ها از نامه حوزه نظارت بانك مركزی به اداره حقوقی شروع شد و اخطاریه های مختلف توسط حوزه نظارت به تعاونی البرز ایرانی ها صادر شد اما این افراد به اخطار بی توجه بودند.وی با اشاره به تقدیم شكوائیه به دادستان تهران اظهار داشت: در تاریخ ۱. ۵. ۹۲ شكوائیه ای به آقای جعفری دولت آبادی تنظیم و ارسال شد در خصوص اینكه تعاونی البرز ایرانی ها به رغم چندین نوبت اخطار توقف فعالیت مبادرت به صدور ضمانت نامه و جذب سپرده گذاری می كند كه این اقدامات باعث اختلال در نظام اقتصادی كشور شده است.وی افزود: مستندات قانونی به دادگاه ارسال شده و به استناد قانون اختلال در نظام اقتصادی و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه اقامه دعوی شده است. در تاریخ ۱۱.۳.۹۲ بانك مركزی هم طی مكاتبه ای با امیرحسین آزاد اعلام نموده است كه با عنایت به عدم احراز سمت رسمی زر تعاونی منحله البرز ایرانی ها از پیگیری مبحث برخلاف چارچوب قانونی جلوگیری شود.وی اضافه كرد: همینطور ۱۴ الی ۱۵ نامه از جانب بانك مركزی با همكاری مرجع انتظامی جهت توقف فعالیت تعاونی در شهرهای مختلف تنظیم شده است.نماینده بانك مركزی افزود: با عنایت به فعالیت غیرقانونی مؤسسه البرز ایرانی ها با تابلوی آرمان و فردوسی این بانك فعالیت غیرمجاز تعاونی را اعلام و بر ضرورت پلمب و توقف فعالیت به پلیس امنیت و ناجا تاكید كرده است.وی افزود: اخیراً اطلاعات سپاه نبی اكرم كرمانشاه هم طی نامه ای ضمن ارسال برگه های سپرده سرمایه گذاری دراز مدت درخواست بررسی استعلام برگه های شعبه سپهر را نموده كه بازرسان در این رابطه به شعبه رجوع كردند و این شعبه ۳۷ و ۴۱ فقره برگه سپرده بلندمدت برای حسن شاملویی صادر كرده است.نماینده بانك مركزی اظهار داشت: با عنایت به تعدد و گسترش دامنه فعالیت شعب تعاونی كه بنا به تعبیری به ۵۰ شعبه رسیده بود، شكایات متعددی به مراجع انتظامی و قضائی همچون همدان، كرمانشاه و دادستان شهر قروه و سنندج ارسال شده است.نماینده دادستان تهران در ادامه جلسه اظهار داشت: در مورد تبیین اختلال در نظام اقتصادی مستندات به مراجع قضائی ارسال شده و بانك مركزی بعنوان شاكی پرونده درخواست اشد مجازات برای نامبردگان را دارد.آقامیری اظهار داشت: نظر به اینكه برخی از افراد تسهیلاتی یا با سود كمتر از ۴ درصد و یا بدون سود با ارتباطاتی كه با متهمان داشتند دریافت نمودند بنابراین تا یك ماه فرصت دارند تا به دادسرای پولی و بانكی رجوع و درمورد پرداخت اقدام نمایند در غیر این صورت ضد آنها اعلام جرم خواهد شد.

وی اضافه كرد: تعداد افرادی كه تسهیلات گرفتند ۲۲۰ نفرند كه بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان دریافت كرده اند.

با اعلام قاضی صلواتی، دومین جلسه رسیدگی به پرونده مؤسسات مالی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر»، «فردوسی» و «آرمان» به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دقایقی پیش به آخر رسید.قاضی صلواتی در انتها جلسه امروز اظهار داشت: جلسه بعدی متعاقباً اعلام می شود.

1397/12/25
22:18:16
5.0 / 5
5147
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت