عده ای كه شرف و شعور سیاسی ندارند، می گویند مذاكره نماییم، هزاران بهایی در كشور ما مشغول زندگی هستند

عده ای كه شرف و شعور سیاسی ندارند، می گویند مذاكره نماییم، هزاران بهایی در كشور ما مشغول زندگی هستند علم عدل عده ای كه شرف و شعور سیاسی ندارند، می گویند مذاكره نماییم، هزاران بهایی در كشور ما مشغول زندگی هستند


حسن رحیم پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در سومین همایش حقوق بشر اسلامی كه در سالن جلسات ستاد حقوق بشر قوه قضاییه برگزار گردید با اشاره به اینكه فعالیت برای حقوق بشر در فرهنگ قرآن و سنت یك جهاد مقدس است، بیان كرد: تعبیر حق الناس و نظام حق و تكلیف بین انسان و انسان از تعابیر شناخته شده دینی و یكی از حساس ترین نقاط در آموزه های دین اسلام است. وی ادامه داد: دو گروه به نام تفكیك حق الله و حق الناس افتاده اند؛ افرادی كه به نام حق الناس به جنگ خدامحوری رفتند و مدعی حذف خدا شدند تا مثلا حقوق انسان را بیشتر رعایت نمایند در حالیكه با حذف، انسان بر انسانیت هم حذف می گردد. رحیم پور ازغدی افزود: مبارزه با حق الله قطع كردن ریشه حق الناس است و صاحبان قدرت، ثروت و رسانه در جهان متاسفانه بسیار بیشتر و بهتر از ما بلدند از حقوق بشر حرف بزنند. در حالیكه در طول تاریخ هیچ كس به اندازه آنها حقوق بشر را پایمال نكرده است. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان كرد: كسانی كه بزرگترین جنگ ها و شكنجه ها و وحشیانه ترین قتل عام ها را انجام دادند از سایر كشورها گزارش كار حقوق بشری درخواست می كنند. وی با اشاره به اینكه دو نوع واكنش اشتباه به مدعیان حقوق بشری نشان می دهیم اظهار داشت: برخی به مبانی الحادی بشر در تعریف حقوق بشر غربی توجه دارند اما نمی دانند بحث حقوق بشر جای لجبازی نیست و می گویند چون سران استكبار از حقوق بشر حرف می زنند پس ما حرفی نمی زنیم و به بازی سیاسی شما كاری نداریم. رحیم پور ازغدی افزود: برخی خیلی شیك تر از ما از حقوق انسان و حیوان حرف می زنند و ما را به حقوق زن، كودك و محیط زیست دعوت می كنند، در حالیكه نگران ماهی های كف دریا هستند در صبحانه خود خون انسان می نوشند. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان كرد: فجیع ترین جنایات در یمن و افغانستان اتفاق می افتد اما مدعیان حقوق بشر خاموش هستند، آنهایی كه دانشكده شكنجه، كودتا و جنگ افروزی دارند به علت داشتن مطالعه از ما در حرف قشنگ زدن از حقوق بشر جلوتر هستند. وی با اشاره به فیلم آواتار كه نامزد دریافت جایزه های بزرگی بوده است، اظهار داشت: در این فیلم یك ارتشی فلج آمریكایی در بدن یك فرد از كره ای دیگر می رود و سرزمین آنها را با تركیب عشق، حقوق بشر و جنایت آباد می كند. غربی ها رسانه را در انتقال اندیشه های نادرست خود به خوبی در خدمت گرفته اند. رحیم پور ازغدی با اشاره به اینكه لجبازی با حقوق بشر الحادی به ضرر دین تمام می شود، عنوان كرد: در صورت لجبازی با مبانی حقوق بشر غربی ما راه را برای آنها برای آنكه بگویند با دین نمی توان به حقوق بشر دست یافت باز می نماییم. وی با اشاره به خطای دوم كه در مورد حقوق بشر غربی در كشور ما اتفاق می افتد، تصریح كرد: خطای دوم توسط غرب زده ها و غرب پرستان اتفاق می افتد و آنها با مبحث انفعال در برابر حقوق بشر غربی مطیع محض اندیشه های غربی می شوند. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینكه سكولاریزم نمی تواند بر روی حقوق بشر قداست تعریف كنند، اظهار داشت: زمانی كه امر مقدس را حذف می نماییم نمی توانیم از قداست حقوق بشر حرف بزنیم چونكه تنها توحید است كه پشتوانه قداست حقوق بشر است. وی افزود: در برابر حقوق بشر حبابی، افراد غرب زده كاملا منفعل هستند و دائما به فكر اثبات این هستند كه به غربی ها بگویند ما هم مثل شما به دنبال حقوق بشر هستیم. رحیم ازغدی عنوان كرد: ملاك و معیار حقوق بشر غربی لذت است به شرطی كه مزاحم لذت دیگران نشود در حالیكه تعریف حقوق بشر با عنایت به هر نوع انسان شناسی متفاوت می باشد. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار نمود: انعطاف نوعی تاكتیك در بحث و اجتهاد است؛ اما انفعال در برابر حقوق بشر غربی عملی نادرست است، چونكه باید با همه یك حرف را زد اما نسبت به مخاطب، روش گفتن آن حرف متفاوت می باشد. وی با اشاره به اینكه حقوق بشر مدرن دروغ بزرگی است، اظهار داشت: در مصادیق حقوق و روش احقاق حقوق، اجتهاد و شرایط زمانه موثر است و آزادی بیان و خیلی از آ زادی های دیگری كه غربی ها ادعای مدرن بودن آن را دارند قرن ها پیش به رسمیت شناخته شدند. رحیم پور ازغدی افزود: آنچه جدیدا كشف شده است روش های پدرسوختگی در نقض و انحراف حقوق بشر است و الا حقوقی كه كرامت انسان ها را تامین كند قرن ها پیش توسط دین الهی معرفی شده است. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان كرد: اصالت ماده و تجربه چیز جدیدی نیست و بت پرستان در قرن ها پیش این عقاید را داشتند؛ در مساله حق و باطل و عدل و ظلم هیچ حرف تازه ای زده نشده و نخواهد شد. وی با اشاره به اینكه عقل تجربی در حوزه انسان شناسی تغییر می كند؛ اما انسانیت انسان با عقل تجربی تعریف نمی گردد بلكه با عقل فطری در ارتباط می باشد، افزود: این كه می گویند امكان رشد بشر بیشتر شده است درست نیست چونكه ما حتی یك گام در انسانیت و حتی در اقدامات ضد انسانی از انسان هزار سال قبل جلوتر نیستیم. رحیم پور ازغدی اضافه كرد: اینكه علم فیزیك و شیمی از زمان رنسانس شروع شده است یا ادبیات و انسان شناسی در این ایام رونق گرفته است دروغ بزرگی است كه 40 سال بعد از انقلاب هم در كتاب های درسی ما تدریس می گردد. در حالیكه كشفیات و ابداعات بزرگی كه غربی ها مدعی آن هستند در كتب دانشمندانی چون ابن هیثم، ابن سینا، فخر رازی و بسیاری دیگری از دانشمندان اسلامی آمده است. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: از كل حقوق بشر به رعایت نشدن حق بهاییان و همجنس بازان در ایران تكیه می كنند در حالیكه هزاران بهایی در كشور ما مشغول زندگی هستند، بنده هم شاگرد بهایی داشته ام البته ما با تبلیغ بهاییت بعنوان یك دروغ بزرگ بشری مشكل داریم. وی خاطرنشان كرد: باید از تریبون های سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری استفاده كنیم؛ اما نباید ساده انگارانه باور نماییم این سازمان ها در خدمت حقوق بشر هستند. رحیم پور ازغدی افزود: حق وتو به خوبی معنای دموكراسی و حقوق بین الملل را در دنیا می رساند. به راستی دنیا و حقوق بشر در چه زمانی تا این اندازه مسخره بوده است. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینكه بشر جدید اگر از بشر قدیمی وحشی تر نباشد بهتر نیست، اظهار داشت: در چه قرنی همچون قرن بیستم تا این اندازه كشتار وجود داشته است،. وحشی ترین قاره در جهان قاره اروپا است چونكه جنگ و كشتار در این قاره از تمام جهان بیشتر بوده است اما آنها به گونه ای از حقوق بشر حرف می زنند كه انسان شرمنده می گردد. وی با اشاره به اینكه ایران به صددرصد تعهدات خود در برجام عمل كرده است، تصریح كرد: طرف مقابل به 10 درصد تعهدات خود هم عمل نكرد با این وجود دوباره می گوید بیایید و برجام بهتری امضا نماییم و عده ای هم از داخل كه شرف ندارند و تا كل ایران را تحویل ندهند دست بردار نیستند، می گویند برویم دوباره مذاكره نماییم. اگر كسی شعور سیاسی داشته باشد نباید از مذاكره حرف نزند. رحیم پور ازغدی اضافه كرد: غربی ها می گویند موشك نداشته باش تا زمانی كه ما حمله كردیم نتوانی از خود دفاع كنی و كل جهان اسلام را هم بفروش و دیگر كار را به جایی رساندند كه می گویند اگر آب خوردن می خواهید باید آمریكا بیاید ایران اینها اگر فاقد شرف نباشند خائن یا فاقد شعور هستند. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در ارتباط با حقوق بشر حقیقی راه درست این است كه مصادیق حقوق بشر كه اكنون با عنایت به سبك زندگی تغییر كرده است با اجتهاد پیدا نماییم. ما بحثی در مفاهیم و مبانی حقوق بشر و یك بحث در مصادیق حقوق بشر داریم. وی بیان داشت: فهرست حقوق بشر برپایه تعریف از چیستی و كیستی انسان تغییر می كند و برای شناخت هویت انسان هم بدون خداشناسی و جهان شناسی نمی توان سخن گفت. 29215

1397/05/13
13:37:24
5.0 / 5
4896
تگهای خبر: اسلامی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۴
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت