دادستان تهران خبر داد:

قصور ۱۴ دستگاه و نهاد خصوصی و دولتی در حادثه پلاسكو

قصور ۱۴ دستگاه و نهاد خصوصی و دولتی در حادثه پلاسكو علم عدل: دادستان تهران از عرضه گزارش هیات كارشناسان در پرونده پلاسكو اطلاع داد كه به باعث آن ۱۴ دستگاه و نهاد خصوصی، عمومی و دولتی مقصر تشخیص داده شده است.


به گزارش علم عدل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران به بررسی جنگ روانی دشمن ضد جمهوری اسلامی و قوه قضاییه، اهمیت و نقش استقلال دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده ها و ضرورت رعایت حقوق و تكریم مسافران در پروازهای هوایی پرداخت و از سرپرستان دادسراها خواست كه در پشتیبانی از حقوق عامه ورود جدی نمایند. جعفری دولت آبادی در مورد شاخصه های جنگ روانی ضد جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی تصریح كرد: دشمن و برخی عوامل آن با وقوع هر رویدادی هر چند كوچك، به دنبال تخریب مسئولان هستند. وی اقدامات رسانه ها بخصوص در عرصه فضای مجازی و اظهارات برخی افراد را زمینه ساز بی اعتمادی مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی دانست و اضافه كرد: وقتی رسانه ها در مورد مشكلات اقتصادی و فساد برخی مسؤولین اخبار و مطالبی منتشر می كنند، بدون آن كه اقدامات مثبت و و ایجابی را منعكس نمایند، به شكلی به جنگ روانی دامن می زنند.جعفری دولت آبادی دومین شاخصه جنگ روانی را طرح شبهات اعلام نمود و در ذكر مثال، به سخنان رییس قوه قضاییه در همایش اخیر با روسای كل دادگستری و دادستان های مراكز استان ها در مورد اعلام مشخصات و انتشار تصویر قضات متخلف پرداخت و روند شبهه افكنی از جانب برخی افراد و رسانه ها نسبت به این اظهارات را چنین تببین نمود: از روز شنبه (۷/۱۱/۹۶) تخریب دستگاه قضایی و تولید شبهات آغاز شد؛ بدون آن كه نكات مثبت مطرح شده در این همایش مورد توجه قرار گیرد.مثال دیگری كه دادستان تهران در این زمینه عرضه كرد، مبحث مبارزه با فساد بود؛ وی تصریح كرد: برخی مدعی اند مبارزه قوه قضاییه با فساد سیاسی است؛ بدون این كه پاسخ دهند كه آیا این تعداد متهمانی كه در این راستا تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و یا محكوم شده اند، از یك جناح سیاسی بوده اند و یا از جناح ها و طیف های مختلف هستند؛ این افراد با هدف تولید شبهه، در مورد یك موضوع، به صورت همزمان و با استفاده از رسانه های داخلی و خارجی و در ابعاد گسترده مطالبی را منتشر می كنند و با بمباران خبری، اعتماد مردم را نسبت به عملكرد مسئولان مخدوش می نمایند.سومین شاخصه جنگ روانی كه مورد اشاره جعفری دولت آبادی قرار گرفت، تهاجم خبری ضد جمهوری اسلامی از جانب افراد و برخی رسانه های داخلی و خارجی بود؛ وی بعنوان مثال، به ادعای استفاده گروه انصارالله یمن از موشك های ایرانی در حمله به ریاض یا ادعای نقض حقوق بشر یا كشف حجاب در ایران اشاره نمود و اضافه كرد: در مبحث حجاب، رسانه های خارجی تهاجم خبری را ضد جمهوری اسلامی شروع كرده اند؛ در حالیكه اقدام اخیر توسط چند نفر صورت گرفته، اما در مقابل آن میلیون ها زن باحجاب در كشور حضور دارند. این ادعاها در صدر اخبار سایت های معاند و خبرگزاری های خارجی قرار می گیرد تا پروژه تهاجم خبری رسانه های خارجی بابت این موضوعات عملی گردد.دادستان تهران تمركز بر روی افكار عمومی را چهارمین شاخصه جنگ روانی دانست و با اشاره به این كه هدف جنگ روانی، مدیریت و هدایت افكار عمومی است؛ به گونه ای كه حتی نسبت به برخی حوادث طبیعی مانند وقوع سیل یا بارش برف هم متمركز می شوند تا افكار عمومی را به سمتی كه خود می خواهند منحرف سازند، اضافه كرد: در همین راستا برخی رسانه های داخلی و خارجی به یك باره برخی اخبار را برجسته می كنند تا توجه مردم به امور دیگری جلب شود.شاخصه پنجمی كه دادستان تهران در جنگ روانی به آن اشاره نمود، انتشار مطالب خلاف واقع، شایعات و دروغ پراكنی بود؛ وی در توضیح چگونگی دروغ پراكنی بر مبنای یك واقعیت، تصریح كرد: برای مثال هجمه هایی كه طی چند ماه اخیر ضد رییس قوه قضاییه صورت گرفت، در دوران پس از پیروزی انقلاب تا كنون سابقه نداشته و علت این هجمه ها ایستادگی ایشان و دستگاه قضایی در مقابل فساد بوده است.جعفری دولت آبادی ششمین شاخصه جنگ روانی را تحریف مطالب دانست و در توضیح تصریح كرد: گاه یك حرف منطقی را به گونه ای تحریف یا تقطیع می كنند كه برداشت دیگری از آن بشود و افكار عمومی را به سمتی كه می خواهند هدایت می كنند؛ وی اضافه كرد: امروز به لحاظ قدرت رسانه و فضای مجازی و سرعت اطلاع رسانی، هدایت افكار عمومی بخصوص در كشورهایی مانند ایران به سادگی صورت می پذیرد؛ اما در كشورهای غربی به لحاظ وجود رسانه های متعدد، این رسانه ها اثر یكدیگر را خنثی می سازند. دادستان تهران به راهكارهای مقابله با جنگ روانی پرداخت و در این راستا، با سفارش برای اقناع سازی تصریح كرد: دفاع از سخن حق و منطبق با حقیقت، امری ضروری است؛ بعنوان مثال اظهارات رییس قوه قضاییه در همایش روسای كل دادگستری استان ها در مورد قضات، سخن حقی است؛ اما آن را به نحوی تحریف كردند تا این گونه جلوه دهند كه دستگاه قضایی به قدری فاسد شده است كه رییس قوه هم به آن واكنش شدید نشان داده است؛ این در شرایطی است كه اظهارات رییس قوه قضاییه، با هدف پشتیبانی از قضات سالم، شایسته و زحمتكش بود. جعفری دولت آبادی با انتقاد از رویكرد صدا و سیما كه در بعضی موارد به جای كوشش برای اقناع سازی، در جهت عكس حركت می كند؛ بعنوان مثال، نحوه انتشار اظهارات رییس قوه قضاییه را در این زمینه مورد اشاره قرار داد و تصریح كرد: رسانه ملی سخنان نخست ایشان دایر بر انتشار اسامی و تصویر قضات را در یك روز به صورت مكرر و در تمامی بخش های خبری پخش كرد، اما اظهارات مجدد ایشان در جلسه شورای مسئولان عالی قضایی در هفته گذشته (۹/۱۱/۹۶) كه از قضات شایسته و سالم تشكر و به شدت دفاع شد را صرفاً چند بار خبری نمود؛ ضمن این كه سایر رسانه ها و همچون مطبوعات هم رویكرد مشابهی را در پیش گرفتند.وی اتخاذ رویكرد گزینشی از جانب برخی رسانه ها را بر خلاف وظیفه اقناعی آن ها دانست و اضافه كرد: بر خلاف این وظیفه، در بعضی موارد اقدامات مثبت قوه قضاییه در جهت منفی منعكس می گردد و بعنوان مثال با صدور یك رای برائت، هجمه ها به سمت قاضی صادركننده ی رأی و دستگاه قضایی شروع می شود؛ ضمن این كه در صدور حكم محكومیت هم مدعی سیاسی بودن آن می شوند و بدین ترتیب تصمیم قضایی قاضی از هر نوع كه باشد را مورد هجمه های تخریبی قرار می دهند كه نتیجه آن تشویش اذهان مردم و تولید بی اعتمادی نسبت به قضات و دستگاه قضایی است. دادستان تهران اقدام دیگری كه در مقابله با جنگ روانی باید رخ دهد را پاسخگویی به موقع از جانب مسئولان دانست و اطلاع رسانی در مورد پرونده های قضایی را در این راستا ضروری خواند و اضافه كرد: قوه قضاییه به لحاظ وظیفه ذاتی خود كه رسیدگی قضایی است، در مقابل برخی ادعاها سكوت می كند و بعضاً به اعلام نظر و عرضه توضیحات می پردازد كه چنین مواردی هم با برخی تفسیرهای نابجا مواجه می شود؛ بنابراین پاسخگویی در حد رفع شبهه ها، تكذیب دروغ ها و روشن گری اذهان عمومی ضروری می باشد.جعفری دولت آبادی تسریع در پاسخ دهی را راهكار دیگری دانست كه در خنثی نمودن جنگ روانی از جانب دشمن مؤثر است. وی با مردود شناختن این رویه كه بعد از بیان دروغ ها و تخریب افكار عمومی، پاسخگویی به عمل آید، تصریح كرد: تاخیر در پاسخ دهی باعث می گردد فضا به قدری نامناسب شود و اذهان به حدی منحرف گردد كه پاسخگویی فاقد اثر شود و بنابراین توجه در اطلاع رسانی سریع و به موقع، زمینه اثرگذاری آن را فراهم می نماید.دادستان تهران نقش صدا و سیما و رسانه ها در اطلاع رسانی را واجد اهمیت خواند و ضمن انتقاد از تیتر یكی از خبرگزاری ها دایر بر «خروج یك ابربدهكار از كشور»، انتشار چنین مطالبی را بدون بررسی ابعاد قضیه و صحت و سقم آن مذموم دانست و تصریح كرد: به دنبال انتشار این خبر و با بررسی موضوع، مشخص شد این فرد با دریافت مجوز و تضمین لازم از كشور خارج شده است.جعفری دولت آبادی با پذیرش رسالت رسانه ها دایر بر اطلاع رسانی، اجرای این رسالت را با درج اخبار صحیح و دارای مستند قابل تحقق دانست. وی اضافه كرد: اخباری از این دست باعث مایوس كردن مردم از نظام اسلامی می گردد و نتیجه آن بی اعتمادی مردم به مسئولان و ترویج این تفكر است كه جمهوری اسلامی ره آوردی برای مردم نداشته است.دادستان تهران جاری كردن گفتمان انقلاب را مهم ترین نكته در مقابله با جنگ روانی خواند كه بخصوص نسبت به جوانانی كه پیش از انقلاب و یا اوایل پیروزی انقلاب را درك نكرده اند، از اهمیت برخوردار می باشد و در توضیح تصریح كرد: امروزه جوانان ما با موج رسانه های غربی كه گفتمان تخریبی دارند، مواجهند و برخی رسانه های داخلی هم به این موج دامن می زنند؛ این در شرایطی است كه مسئولان دلسوز و شایسته بسیاری در كشور داریم.جعفری دولت آبادی به بررسی برخی اخبار منتشره از جانب رسانه ها در رابطه با دستگاه قضایی پرداخت كه از جمله، اظهارات فردی در خصوص این بود كه، قوه قضاییه به جای برخورد با میوه های فساد، با ریشه های فساد برخورد كند.وی با اشاره به این كه قوه قضاییه در پرونده های مطروحه با میوه های فساد مواجه می باشد، مبحث طلاق را بعنوان مثال مطرح كرد و تصریح كرد: طلاق دارای علل، بسترهای فرهنگی و اجتماعی است و قوه قضاییه با اتخاذ راهكارهایی چون مشاوره تخصصی، انتخاب قضات شایسته و متخصص می تواند پرونده های راجع به طلاق را مدیریت كند؛ اما آیا می توان اظهار داشت كه قوه قضاییه مسوول طلاق های كشور است.اعلام آمادگی برای مبارزه با عوامل اصلی فساددادستان تهران همین مثال را در مورد فساد كلان اقتصادی عرضه داد و با تاكید بر این كه فساد از ریشه ها ناشی می شود، خطاب به فردی كه از عدم مبارزه قوه قضاییه با ریشه های فساد انتقاد نموده، اضافه كرد: ریشه های فساد در اختیار دستگاه قضایی نیست، اگر دستگاه های ذی ربط به جای میوه های كال فساد، ریشه ها و عوامل اصلی فساد را تحویل قوه قضاییه دهند، حتماً با آن ها مبارزه می شود؛ به شرط آن كه با تعقیب قضایی برخی افراد در رابطه با جریان های سیاسی، به نحوی عكس العمل نشان ندهید كه گویا عرش خدا به لرزه درآمده است. جعفری دولت آبادی در عین حال، بر نقش مؤثر دستگاه هایی اجرایی در پیشگیری از وقوع فساد تاكید نمود و اضافه كرد: ما به صراحت برای برخورد با ریشه های فساد اعلام آمادگی می كنیم؛ مشروط بر این در چهارچوب وظایف و اختیارات دستگاه قضایی و در حدود مقررات و قوانین جاری كشور باشد.دادستان تهران در انتقاد از اظهارات برخی افراد در مورد حكم صادره در پرونده گروه امیر منصور آریا اظهار داشت: فردی در مورد اجرای حكم مذكور ادعا نمود كه «او قربانی شد تا افكار عمومی التیام پیدا كند» این ادعا در حالی مطرح می گردد كه پرونده این گروه، از بزرگ ترین پرونده های اقتصادی سال های اخیر بوده است؛ هم چنان كه در مورد برخی آراء دیگر قوه قضاییه را متهم به سیاسی بودن می نمایند. جعفری دولت آبادی با غیرقابل توجیه خواندن ادعای یكی از مسئولان اجرایی كه در مورد علت عدم تشكیل جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی كه اعلام داشته «یكسری مسائل است كه باید بین مسؤولیت ستاد و نهاد قضایی شفاف و برطرف شود»؛ اضافه كرد: این سؤال مطرح است كه چه ارتباطی بین تعقیب قضایی برخی متهمان از جانب قوه قضاییه با عدم تشكیل جلسات ستاد مذكور وجود دارد؟ و انتظار می رود برخی مسؤولان اجرایی اقدامات غیرقابل توجیه خویش را به پرونده های قضایی مرتبط نكنند.تأكید بر استقلال دستگاه قضاییدادستان تهران در پاسخ به اظهارات برخی كه گفته اند در مبارزه با فساد، قضات باید مستقل باشند، تصریح كرد: استقلال دستگاه قضایی در قانون اساسی پذیرفته شده است؛ این استقلال نسبی است و به این معنا نیست كه قوه قضاییه با كشیدن دیواری به دور خود، ارتباطش را با سایر قوا قطع نماید؛ چون كه خیلی از مسائل قوه قضاییه شامل بودجه و استخدام ها به صورت متمركز از جانب دیگر قوا تعیین تكلیف می گردد.جعفری دولت آبادی بر خلاف استقلال «دستگاه قضایی» كه نسبی است، مطلق بودن استقلال «قاضی» را به منزله «فعال مایشاء» بودن قاضی ندانست و در تعیین محدوده استقلال قاضی تصریح كرد: استقلال قاضی در چهارچوب قانون است و بنابراین قوه قضاییه نمی تواند به قضات شاغل در سراسر كشور اعلام نماید كه چگونه حكم صادر كنند و طبق قانون اساسی قضات در اتخاذ تصمیم از استقلال برخوردار می باشند.وی با اشاره به اظهارات این فرد در خصوص این كه صدا و سیما، شورای نگهبان و قوه قضاییه باید اصلاح شوند، پاسخگویی در مورد چنین ادعایی نسبت به صدا و سیما و شورای نگهبان را به مسئولان مربوطه واگذار نمود و در رد این ادعا نسبت به دستگاه قضایی، تصریح كرد: دستگاه قضایی خویش را تابع قانون و شرع می داند و این كه برخی افراد چنین هجمه هایی بر قوه قضاییه وارد می كنند، نشانگر استقلال دستگاه قضایی است.دادستان تهران تداوم انقلاب اسلامی را ناشی از اسلام، رهبری، وحدت، نقش مردم و عملكرد قوه قضاییه در مقابله با حوادث مهم در طول چهل سال قبل دانست و با تصریح به این كه، قانون اساسی مهر استقلال را بر پیشانی دستگاه قضایی زده است، جلوه های این استقلال را در صدور احكام متقن در پرونده های مختلف و مهم دستگاه قضایی قابل توجه خواند و عملكرد هزاران قاضی مستقل و شایسته در دستگاه قضایی را، زمینه ساز تحقق این استقلال به شمار آورد.توجه به مشكلات فرودگاه های تهرانجعفری دولت آبادی با اشاره به مشكلات ناشی از بارش برف اخیر در فرودگاه های تهران و سرگردانی مسافران، توجه بیشتر سرپرست ناحیه ۹ دادسرای تهران به مبحث حقوق عامه را ضروری دانست و ضمن تشكر از برگزاری جلسه از جانب سرپرست دادسرای فرودگاه با مسئولان و دستگاه های ذی ربط، تصریح كرد: علاوه بر تداوم برگزاری چنین جلساتی، موضوعاتی نظیر تاخیر پروازها و نارضایتی عموم از این مورد باید توسط سرپرست دادسرا پیگیری شده و اقدامات لازم به عمل آید.وی اضافه كرد: برخی تاخیرهای پروازی به لحاظ مشكلات فنی و حساسیت های ایمنی است و از این حیث مردم چنین تاخیراتی را می پذیرند؛ اما نباید به گونه ای رفتار شود كه تمام تاخیرها به مشكلات ایمنی، دلایل برون سازمانی مانند وضعیت آب و هوا و فنی نسبت داده شود.دادستان تهران در مبحث علل تاخیر پروازها به علل درون سازمانی هم توجه نمود و تصریح كرد: در چنین مواردی، تاخیر پروازها باید اطلاع رسانی شود تا سرگردانی مسافران را به دنبال نداشته باشد.جعفری دولت آبادی پیشنهاد داد برای رفع این مشكل، در زمان صدور بلیط، شماره تلفن همراه مسافر دریافت شده و هرگونه تاخیر پرواز با استفاده از پیامك به مسافران اطلاع رسانی شود. جعفری دولت آبادی با تاكید بر لزوم توضیح علل تاخیر از جانب شركت های هواپیمایی به مردم، ضمن انتقاد از رویكرد مسؤولان پروازها دائر بر سلب مسوولیت از خود و انتساب تأخیرها به عوامل بیرونی تصریح كرد: در چنین مواردی، با مسافران برخورد توام با تكریم صورت گیرد و از توهین به آنان اجتناب شود؛ ضمن آن كه مسافران هم نباید به گونه ای عمل كنند كه سازمان هواپیمایی و فرودگاه را با مشكلات دیگری مواجه سازند. جعفری دولت آبادی بازداشت خلبان در چنین مواقعی را فاقد وجاهت دانست و تصریح كرد: این امر در اصل مبحث تاثیری ندارد؛ چون كه مسؤولین شركت های هواپیمایی باید به مردم پاسخگو باشند.دادستان تهران با این توضیح كه وضعیت فرودگاه های كشور یكی از مصادیق و مواضع آبرو و حیثیت نظام جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی به حساب می آید، تصریح كرد: برای جلوگیری از خدشه به حیثیت كشور، می بایست به این گونه امور توجه بیشتر شود. دادستان تهران با استناد به گزارش دادسرای انتظامی قضات در بازدید از برخی نواحی دادسرا، از سرپرستان نواحی خواست بر رفتار همكاران، شیوه های رسیدگی، اطاله دادرسی، رعایت مقررات در احضار و جلب افراد، تهیه بدل حین ارسال پرونده ها به مراجع انتظامی، رعایت نظم و انضباط اداری، پاسخگویی، تكریم مراجعین، نظارت بر بازداشتگاه ها و سركشی از كلانتری ها، نظارت نموده و دقت نمایند كه دستورات صادره از جانب قضات خطاب به ضابطان، صریح و بدون ابهام باشدصدور نظریه كارشناسی در پرونده پلاسكودادستان تهران هم چنین از ارائه گزارش هیأت كارشناسان در پرونده پلاسكو اطلاع داد كه به باعث آن ۱۴ دستگاه و نهاد خصوصی، عمومی و دولتی مقصر تشخیص داده شده است.

1396/11/17
15:49:41
5.0 / 5
5229
تگهای خبر: اسلامی , بازداشت , پرونده , ثبت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۱
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت