پس از بررسی در هیات تخصصی مطرح شد؛

نظر دیوان عدالت در رابطه باحذف شاهین دژ ازمناطق عملیاتی دفاع مقدس

نظر دیوان عدالت در رابطه باحذف شاهین دژ ازمناطق عملیاتی دفاع مقدس علم عدل: ستاد كل نیروهای مسلح در پاسخ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباب مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه مبادرت به شكایت كرده بود كه این مساله در دیوان عدالت بررسی گردید.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، موضوع ابطال نامه شماره ۴۷؍۱۳۳۳؍۳۶۱۰ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۷ صادره از ستاد کل نیروهای مسلح در دیوان عدالت اداری بررسی گردید. ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباب مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مبادرت به صدور نامه مورد شکایت کرده است که شاکی به حذف شهر شاهین دژ از مناطق مشمول ماده مذکور در این نامه اعتراض داشته و تقاضای ابطال آنرا داشت. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مناطق جنگی (عملیاتی): (دفاع و مقابله با دشمن خارجی است که با ارتش منظم مبادرت به تجاوز می نماید.) قسمتی از مناطق جغرافیایی مشخص بین دو یا چند کشور متخاصم می باشد که نیروهای مسلح آنها با آرایش جنگی و صف آرایی نظامی در مقابل یکدیگر مستقر و با نبرد مستقیم یا تبادل نشست های زمینی، دریایی، هوایی و موشکی با یکدیگر درگیر می شوند (نظیر مناطق جنگی ایران و عراق در هشت سال دفاع مقدس) منطقه امنیتی: (دفاع و مقابله با عناصر ضد انقلاب و اشرار و قاچاقچی برای برقراری امنیت) شامل آن قسمتی از شهرها و مناطق جغرافیایی داخل کشور می شود که ضد انقلاب و گروه های مسلح با کارهای آشکار یا غیر آشکار، امنیت منطقه را در مخاطره و تهدید قرار می دهند و نیروهای مسلح برای کنترل و مقابله با عوامل ناامنی و برقراری امنیت در آن مناطق مستقر می گردند که این مناطق به مناطق درگیر و غیر درگیر امنیتی تقسیم می شود. منطقه امنیتی درگیر: شامل مناطقی است که در آن درگیری های انتظامی امنیتی بطور متناوب یا مداوم و طولانی مدت با عناصر ضد انقلاب، اشرار مسلح و قاچاقچیان رخ داده و سبب سلب امنیت مردم منطقه می گردد و یگان های نظامی و انتظامی و امنیتی در آن مناطق اقدام به اجرای ماموریت می نمایند، پس کارکنان نظامی، انتظامی و بسیجی سازماندهی شده در یگان های تحت کنترل عملیاتی قرارگاه منطقه ای که در عملیات های امنیتی مشارکت دارند در شمول مناطق امنیتی درگیر قرار می گیرند. به استناد تبصره ۱ بند ۹ (خطوط راهنمای سند)، سند استراتژیک خدمات رسانی به رزمندگان مصوب ۱۴؍۰۴؍۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران مناطق جنگی، عملیاتی و امنیتی (عملیاتی نامنظم) بوسیله ستاد کل اعلام می شود. ابلاغیه ۲۸؍۱۳۳۳؍۳۶۱۰ مورخ ۲۹؍۰۹؍۱۳۹۶ اعلام مناطق جنگی (عملیاتی) برای جبران عقب ماندگی های مناطق عملیاتی صورت گرفته است تا در اختصاص بودجه توسط دولت به آن مناطق مساعدت شود. تعیین تکلیف مشمولین بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم (شاغلین دوران دفاع مقدس) برمبنای نامه شماره ۶۱۹۱۹؍۱۳؍۲؍۳۱۴؍۲۲ مورخ ۴؍۰۲؍۱۳۹۶ ستاد کل با موضوع «ضوابط تعیین تکلیف جبهه کارکنان دولت» که در زمان جنگ و تاریخ های اعلام شده در آن مناطق خدمت نموده به سازمان اداری و استخدامی و بعضی از سازمان های کشوری در رابطه با موضوع ابلاغ گردیده و ملاک عمل می باشد. برخلاف عبارت مندرج در سطر ۵ نامه بازگشتی مذکور، در هیچیک از ابلاغیه ها و نامه های صادره از طرف این ستاد عنوان «مناطق عملیاتی درگیر» به کار نرفته است بلکه «مناطق امنیتی درگیر» ذکر گردیده است، برای اینکه منطقه عملیاتی با منطقه امنیتی متفاوت است. باتوجه به مطالب مذکور: الف: در دوران دفاع مقدس بعضی از شهرها تا زمانی که در تیررس حملات زمینی ارتش بعثی بودند جز مناطق جنگی و از زمانی که از تیررس حملات زمینی دشمن بیرون بروند بعنوان مناطق امنیتی درگیر اعلام گردیده است که به مناطق امنیتی درگیر امتیاز جبهه تعلق نمی گیرد. ب: مناطق امنیتی درگیر مربوط به کارکنان نظامی، انتظامی و بسیجیان سازماندهی شده می باشد. ج: مناطق جنگی (عملیاتی) برمبنای شهرهای درگیر در زمان جنگ صورت گرفته است. د: درج مناطق امنیتی درگیر در لیست مناطق عملیاتی دفاع مقدس (جنگی) که طی ابلاغیه مورخ ۲۸؍۰۹؍۱۳۹۶ صورت گرفته است با هدف کمک به آبادانی شهرهای مذکور (اختصاص بودجه) بوده است. ذ- مناطق امنیتی درگیر در شمول ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم قرار ندارد. در صورتیکه آن سازمان محترم برای اجرائی نمودن بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به تهیه لیست مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند، از اجرای سلیقه ای قانون، ایجاد مشکلات و برداشت های متفاوت جلوگیری شده، مشکلات بهره مندی کارکنان از فوق العاده مربوطه رفع خواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق مدلول بند الف ماده مذکور "ستاد کل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا آخر سال اول اجرای قانون برنامه به سازمان اعلام نماید." که در این خصوص ستاد کل نیروهای مسلح طی نامه شماره ۲۸؍۱۳۳۳؍۳۶۱۰ مورخ ۲۸؍۰۱؍۱۳۹۶ با تقسیم بندی مناطق عملیاتی در ۲ ردیف با عناوین مناطق جنگی و منطقه امنیتی درگیر و قید شهرهای مشمول آنها در هر استان و با توضیحات و استدلالات کافی (… که حضور ضد انقلاب و درگیریهای مداوم در این مناطق سبب عقب ماندگی های آنها شده است.) به تکلیف قانونی عمل کرده است. از طرفی مطابق بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون فوق الذکر ستاد، موظف به ارائه مناطق عملیاتی تا آخر سال اول اجرای قانون یعنی سال ۱۳۹۶ بوده و قانون چنین اختیار و اجازه ای به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نداده که به دلخواه و در هر زمان بتواند چندباره محدوده مذکور را تعیین نماید و مناطق شاهین دژ را از شمول ماده ۱۱۲ قانون مذکور خارج نمایند. به عبارتی مبنا و اساس حکم صادره قانونی نبوده و برخلاف نص صریح قانون می باشد. همین طور مطابق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ستاد کل می بایست پیش از تصمیم گیری خود، نظر موافق شورای حقوق و دستمزد را ستاندن کند. همین طور در بند (پ) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه آمده دولت موظف است ردیف متمرکزی را در قوانین بودجه سنواتی به جبران عقب ماندگی ها و ارتقای فاکتور های برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به شکلی که این شاخص ها سالانه ده درصد (۱۰%) افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستان های برخوردار کشور برسد. و از طرف دیگر با تفسیر مضیق نمودن قانون بر خلاف اهداف مقرر در برنامه ششم توسعه عمل نموده است برای اینکه هدف از تصویب قانون جبران عقب ماندگی شامل بهداشتی، درمانی، اشتغال و… شهرهای درگیر و عملیاتی دفاع مقدس بوده و لاغیر. خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس ستاد کل و رئیس حقوقی و امور مجلس ن. م به سبب لایحه شماره ۴۷۴؍۱۱۲۲؍۱؍۳۶۱۴ مورخ ۶؍۶؍۱۳۹۹ بطور خلاصه توضیح داده است که: برمبنای مصوبات جاری موقعیت جغرافیایی مناطق جنگی (عملیاتی) عبارت است از: ۱- منطقه جنگی (عملیاتی): قسمتی از مناطق جغرافیایی مشخص بین دو یا چند کشور متخاصم می باشد که نیروهای مسلح آنها با آرایش جنگی و صف آرایی نظامی در مقابل یکدیگر مستقر و با نبرد مستقیم یا تبادل نشست های زمینی، دریایی، هوایی و موشکی با یکدیگر درگیر می شوند (نظیر مناطق جنگی ایران و عراق در هشت سال دفاع مقدس )۲- منطقه امنیتی درگیر: شامل مناطقی است که در آن درگیری های انتظامی امنیتی بطور متناوب یا مداوم و طولانی مدت با عناصر ضد انقلاب، اشرار مسلح و قاچاقچیان رخ داده و سبب سلب امنیت مردم منطقه می گردد و یگان های نظامی و انتظامی و امنیتی در آن مناطق اقدام به اجرای ماموریت می نمایند، پس کارکنان نظامی، انتظامی و بسیجی سازماندهی شده در یگان های تحت کنترل عملیاتی قرارگاه منطقه ای که در عملیات های امنیتی مشارکت دارند در شمول مناطق امنیتی درگیر قرار می گیرند، ۳- هیأت وزیران طی مصوبه شماره ۵۱۷۰۰؍ ت ۱۵۷۴۴ ه مورخ ۲۷؍۰۱؍۱۳۷۶ جدول مناطق جنگی و جنگ زده را به استناد نامه شماره ۳۰۹؍۸؍۸؍۱۷۰۲؍ الف مورخ ۲۹۰؍۱؍۱۳۷۲ ستاد کل اعلام نموده است و در آن ابلاغیه مناطق جنگی و جنگ زده مطرح گردیده است، و شهرستان شاهین دژ جز منطقه جنگی در این مصوبه اعلام نگردیده است.۴- بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، تعیین محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را به ستاد کل نیروهای مسلح محول نموده است. که این ستاد مناطق جنگی (مناطقی که مورد تصرف و به شدت در حال بمباران و گلوله باران بوده) را بمنظور جبران عقب ماندگی استان های مذکور، تعیین و طی ابلاغیه ۲۸؍۱۳۳۳؍۳۶۱۰ مورخ ۲۸؍۰۹؍۱۳۹۶، به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمود، لکن در آن ابلاغیه به سبب اینکه شهر مذکور بتوانند از اختصاص بودجه استفاده نمایند مناطق امنیتی درگیر که جز مناطق عملیاتی (جنگی) نمی باشد، هم ذکر گردیده. تا تنها در اختصاص بودجه توسط دولت به آن مناطق مساعدت ویژه صورت گیرد. شایان ذکر است: در امتداد اجرای قانون مذکور لیست نهایی تجمیع شده مناطق بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور طی نامه شماره ۱۲۸؍۱۱۳۳؍۰۲؍۳۶۱۰ مورخ ۳؍۶؍۹۹ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ گردیده است. که در آن ابلاغیه و نامه های صادره قبلی نسخ گردیده است.۵- برمبنای بند (ث) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف به تامین اعتبار لازم برای اعمال سقف فوق العاده پیش بینی شده در بند (۱) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق (مناطق عملیاتی) می باشند.۶- مناطق امنیتی درگیر در شمول ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم قرار ندارد. بر این اساس شهرستان شاهین دژ، در ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح در شمولیت مناطق عملیاتی قرار ندارند. در نهایت پرونده در هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و به اتفاق آرا مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد، بدین سبب به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود. رأی هیأت تخصصی استخدامی با توجه به این که به سبب ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵ مقرر شده بمنظور جبران عقب ماندگی های استان های مناطق عملیاتی دفاع مقدس؛ الف- ستاد کل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا آخر سال اول اجرای قانون برنامه به سازمان اعلام نماید و ستاد کل نیروهای مسلح به سبب نامه مورد شکایت و سایر بخشنامه های صادره نسبت به اجرای تکلیف مقرر در بند الف ماده ۱۱۲ قانون مذکور و رفع ابهامات و پاسخگویی به استعلامات اقدام نموده است، بدین سبب مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نبوده و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ آن صادر گردیده است.


منبع:

1399/08/20
12:26:30
5.0 / 5
1855
تگهای خبر: ابلاغ , پرونده , حكم , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت