دبیر ستاد حقوق بشر:

خانواده زندانی باید از امنیت زندانی شان اطمینان داشته باشند

خانواده زندانی باید از امنیت زندانی شان اطمینان داشته باشند دبیر ستاد حقوق بشر اظهار داشت: یكی از فاكتورهای زندانبانی تراز این است كه خانواده زندانی نباید هیچ دغدغه ای نسبت به دوری زندانی خود داشته باشد.


به گزارش علم عدل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، علی باقری کنی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با حضور در برنامه تلویزیونی متن حاشیه درباره معنا و مفهوم حقوق بشر در ایران و تفاوت آن با حقوق بشر ادعایی غرب، تصریح کرد: از چند منظر می توانیم حقوق بشر را مورد واکاوی قرار دهیم. وی با اشاره به اینکه از منظر اجتماعی، حقوق بشر قواعد و چارچوب های سبک زندگی است، اضافه کرد: سبک زندگی غیردینی و لیبرالیستی با سبک زندگی دینی تفاوت هایی در همه هنجارها و رفتارهای فردی و اجتماعی دارد. ازاین رو برای رفتارها و هنجارهای اجتماعی حقوق و مسؤولیت هایی برای هر فرد و یا به صورت جمعی در جامعه تعریف می شود. سبک زندگی ما بعنوان جمهوری اسلامی ایران بنا بر اصول و مبانی دینی و هنجارهای بومی و رفتارهایی که مبتنی بر سنت های تاریخی ما است بنا شده است. باقری افزود: منظر دیگر حقوق بشر منظر سیاسی است؛ به این معنا که غربی ها بر مبنای اهداف و منافعشان به حقوق بشر نگاه می کنند. مثلاً اینکه ملتی حق تعیین سرنوشت خویش را داشته باشد یک حق طبیعی است؛ اما رژیمی به نام رژیم صهیونیستی سرزمین ملتی بنام فلسطین را اشغال کرده و اینجا منافع آمریکا اقتضا می کند از این رژیم اشغالگر دفاع کند و حق ملت فلسطین را نادیده بگیرد، چرا؟ چون منافع آمریکا در آن است. یا مثلاً کشورهای اروپایی به رژیم سعودی سلاح می فروشند که زیرساخت ها و انسان ها را در یمن هدف قرار می دهد و وقتی دلیل را می پرسی می گویند چون شرکت های خصوصی منافعشان در فروختن سلاح است! معاون بین الملل رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه تفاوت اساسی جمهوری اسلامی با غرب، در منظر سیاسی حقوق بشر است، اظهار داشت: مبنا و منشأ حقوق بشر اعتقاد و باور دینی ما است و بر این مبنا حقوق بشر، اساس و معیار تعیین سیاست ها و راهبردهای نظام است. ازاین رو حقوق بشر ما سیاسی نیست، بلکه سیاست ما حقوق بشری است. از این جهت به محض پیروزی انقلاب اسلامی، رابطه ما با رژیم آپارتاید (آفریقای جنوبی) و رژیم صهیونیستی قطع شد که هر دو مبنای حقوق بشری دارد. نوع نگاه ما در منطقه و پشتیبانی از ملت یمن به خاطر مسأله حقوق بشر است. باقری یک منظر دیگر در بحث حقوق بشر را نگاه حقوقی دانست و اظهار داشت: دو نگاه وجود دارد؛ یک نگاه غربی ها است که بر مبنای قواعد خودشان تعریف شده و نگاه ما که مبتنی بر دین است. ما در ساحت حقوقی قابلیت تعامل با همه دنیا همچون غربی ها را داریم، اما در ساحت سیاسی این تعامل ممکن نیست، چون غرب هدف سیاسی خاصی دارد که می خواهد آنرا از راه حقوق بشر محقق کند. نگاهی که آمریکایی ها و اروپایی ها به حقوق بشر ما دارند از این منظر است. آنها بر مبنای مبانی حقوقی با ما بحث نمی کنند، هدف آنها صیانت از منافع نامشروعشان است که همین نکته مانع اصلی مذاکره حقوق بشری با غربی ها است. ایشان در ادامه در پاسخ به اینکه رهبر انقلاب بارها گفتند در زمینه حقوق بشر ما از غربی ها طلبکاریم و ما باید به آنها تهاجم نماییم، ستاد حقوق بشر در این حوزه چه سیاستی را اتخاذ کرده؟ اظهار داشت: در این حوزه تهاجم را از دو منظر باید مورد توجه قرار داد. یکی اینکه ما اشکالات حقوق بشری آنها را بر مبنای معیارهای خودشان بیان نماییم. مثلاً می گویند زندان باید اینگونه اداره شود در حالیکه زندان های آمریکا از هر نظر یکی از فاجعه بارترین زندان های دنیاست. دبیر ستاد حقوق بشر بیان نمود: یک منظر دیگر در مورد تهاجم که بسیار مهم می باشد این است که ما دستاوردها، هنجارها و محصولات حقوق بشری خودمان را که مبتنی بر نگاه دینی و سنتی و شیوه هایی از سبک زندگی خودمان است به دنیا عرضه نماییم. باید بر مبنای ذائقه طرف مقابل این دستاوردها و هنجارها را دسته بندی و بسته بندی نماییم و عرضه دهیم. باقری با یادآوری اعطای مرخصی به زندانیان از جانب دستگاه قضائی کشور در دوران آغازین انتشار ویروس کووید ۱۹، اظهار داشت: اعطای مرخصی به زندانیان ابتکاری بی نظیر در دنیا بود و در روزهای نوروز سال جاری در بعضی کشورهای اروپایی همچون انگلیس و ایتالیا فضای رسانه ای سنگینی ضد دولتهای این دو کشور بوجود آمد که چرا ابتکار ایران را اجرا نمی کنید. ایران بیشتر از ۹۰ هزار زندانی را آن زمان آزاد کرد که بعداً غربی ها به تبعیت از ایران این کار را انجام دادند. این یک ابتکار بدیع حقوق بشری بود که غرب را در نشان دادن چهره دروغین جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی مواجه با چالش کرد. وی تصریح کرد: در عرصه تهاجم کار اصلی عرضه هنجارها، دستاوردها و محصولات حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران است. ما برنامه خاصی را در این حوزه تدارک دیدیم که به مخاطب خارجی آنرا عرضه می نماییم. دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به تهاجم اخیر حقوق بشر غربی ها و بیانیه ها، اظهار داشت: آنها درعرصه های مختلف به جهت اینکه بتوانند منافع خودشان را تأمین کنند از ابزارهای گوناگون ضد ما استفاده می نمایند. حقوق بشر یک جبهه تقابلی است و غربی ها ضد جمهوری اسلامی ایران جبهه تقابلی شکل دادند و هر از چند گاهی روی آن تمرکز می کنند، در حالیکه ضد کشورهای ناقض حقوق بشر و همپیمانان خود بیانیه هم نمی دهند. دبیر ستاد حقوق بشر درباره گزارشگر ویژه و رویکرد شورای حقوق بشر درباره ایران، اظهار داشت: ما با نهادهای حقوق بشری بین المللی مشکلی نداریم و عضو این نهادها هستیم و حضور فعال در سازوکارها و نشست ها داریم. متأسفانه نگاه سیاسی این تعامل را گرفتار مشکل می کند. گزارشگر حقوق بشر رویکرد و رویه ای سیاسی دارد و نگاه حقوقی و کارشناسی به مبحث حقوق بشر ندارد. معاون رئیس قوه قضائیه در مورد جنجال رسانه ای غربی ها درباره فردی که قتل عمد مرتکب شده و اقدامات اقناعی ستاد در این حوزه، اظهار داشت: در این حوزه فعالیت زیادی صورت گرفت. آنها با استفاده از همه ظرفیت ها، یک تقابل سیاسی سازمان دهی شده را ضد ما شکل دادند. بعضی از وزرای خارجه آنها در این حوزه اظهار نظر کردند و رسانه های آنها جنجال به راه انداختند که هدف و کارکرد سیاسی آنها محقق شود؛ در مقابل تلاش زیادی از جانب دستگاه ها و رسانه های کشورمان برای روشن شدن این قضیه انجام شد. باقری در مورد مانور غربی ها درباره زندانیان و بازدید از زندان فشافویه، اظهار داشت: روز جمعه یک بازدید نصفه روزه و ۱۲ ساعته از فشافویه داشتیم. به صورت تفصیلی با زندانیان صحبت کردیم و مسائل و مشکلات و دیدگاه های آنها را شنیدیم و مورد بررسی قرار دادیم. در بحث آزادی زندانیان، قانون کاهش مجازات حبس به خیلی از زندانیان کمک می نماید، ولی قضاتی که می توانند به این پرونده ها رسیدگی کنند کافی نیستند، ازاین رو یکی از مطالبات زندانیان رسیدگی به این امر بود که از حق آزادی زودتر برخوردار شوند. بنابراین تاکید کردم به سمتی حرکت نماییم که واحد سنجش حبس به جای سال، نه ماه و هفته و روز، بلکه ساعت باشد. وی یکی از مطالبات به حق زندانیان را فعال شدن دفاتر الکترونیکی قضائی در داخل زندان برشمرد و اظهار داشت: گزارشی که امشب در این حوزه گرفتم نشان داده است اقدامات خوبی صورت گرفته تا مشکلات زندانیان در اسرع وقت حل شود. زندانبانی یک کار جهادگونه است و بنابراین تاکید آیت الله رئیسی بر این است که ما باید اهتمام ویژه ای در امور زندانیان داشته باشیم تا به زندانبانی تراز برسیم. یکی از شاخصهای زندانبانی تراز این است که خانواده زندانی نباید هیچ دغدغه ای نسبت به دوری زندانی خود داشته باشد و باید از امنیت، آسایش، رفاه و نشاط زندانی خود در اطمینان کامل باشند. دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه در پاسخ به اینکه رهبری خرداد سال ۹۶ فرمودند در حوادث دهه ۶۰ جای جلاد و شهید عوض نشود؛ اقدامات ستاد در این حوزه چه بوده؟ اظهار داشت: راهبرد نظام سلطه تغییر مفاهیم است. مثلاً رژیم صهیونیستی را یک رژیم دموکراتیک معرفی می کنند و فلسطینیان که کشورشان اشغال شده و مقابل این رژیم بی رحم ایستاده اند را تروریست می نامند.
دیپلمات باسابقه کشورمان با اشاره به اینکه پرونده هسته ای لفظی اشتباه است، اظهار داشت: پرونده مربوط به متهم و مجرم است. ما در فعالیتهای هسته ای مرتکب چه جرمی شدیم که باید واژه پرونده هسته ای را بپذیریم. دبیر ستاد حقوق بشر در پاسخ به اینکه گزارشگر ویژه سازمان ملل ترور سردار سلیمانی را نقض حقوق بشر اعلام نموده، اقدامات ستاد بعنوان متولی پیگیری این پرونده چیست؟ اظهار داشت: گزارش خانم «کالامارد» درباره شهادت شهید سلیمانی بسیاری از ادعاهای آمریکایی ها را رد کرد و آمریکا را ناقض حقوق بین الملل معرفی نمود. ایشان در ادامه در مورد نقض مکرر حقوق بشر در فرانسه و آمریکا و عدم انتخاب گزارشگر ویژه برای این کشورها، اظهار داشت: سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری جرأت ندارند چون آمریکا از زور و تهدید خود ضد این نهادها استفاده می نماید. چندی قبل شکایتی به دیوان در مورد جرایم آمریکا در افغانستان تسلیم شد که منجر به تحریم این دیوان توسط آمریکا شد. در مورد ترور سردار، خانم کالامارد خیلی صریح جواب آمریکایی ها را داد و گفت من مجری حقوق بین الملل هستم نه مجری حقوق آمریکا. دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه نژادپرستی در کشورهای غربی نهادینه و سیستماتیک است، اظهار داشت: اوباما هم به این مورد اذعان کرده اما هیچ برخورد جدی صورت نمی گیرد. باقری تصریح کرد: حقوق بشر ابزار رسانه های غربی است. وقتی حقوق ملت ایران ضایع می شود گزارشگر ویژه، شورای حقوق بشر و سازمان ملل هیچ حرفی نمی زنند. اروپایی ها در تحریم ملت ایران شریک جدی آمریکایی ها هستند و با این تحریم ها یک ملت را مجازات دسته جمعی می کنند که این می تواند جنایت ضد یک ملت محسوب شود. او در آخر اظهار داشت: ترامپ از هزینه بی نتیجه کشورش در غرب آسیا پشیمان است اما به این مورد اشاره نمی کند که دخالت آمریکا در منطقه سبب به شهادت رسیدن، مجروح شدن و بی خانمان شدن میلیون ها نفر در یمن، عراق، فلسطین، سوریه، لبنان، افغانستان، پاکستان و ایران شده، چون که وجود انسان برای آنها هیچ ارزشی ندارد.

1399/07/11
22:47:38
5.0 / 5
2019
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت