فراخوان سازمان اوقاف در زمینه پشتیبانی از پایان نامه های ارشد ودكترا

فراخوان سازمان اوقاف در زمینه پشتیبانی از پایان نامه های ارشد ودكترا علم عدل: معاونت توسعه مدیریت، پشتیبانی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه فراخوانی را در زمینه حمایت مالی از پایان نامه های كارشناسی ارشد و رساله های دكتری منتشر نمود.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، با هدف استفاده بهینه از نتایج تحقیقات و پژوهش های انجام شده توسط دانشجویان در امتداد تحقق رسالت و ماموریت های این سازمان؛ معاونت توسعه مدیریت، پشتیبانی و امور مجلس در نظر دارد از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله ‎های دکتری که موضوع پایان نامه و یا رساله دکتری خودرا به موضوعات اعلام شده، اختصاص دهند، حمایت مالی کند. در قسمتی از فراخوانی که به همین دلیل انتشار یافته آمده است: از کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دعوت می نماید تا در زمینه موضوعات ذیل به تدوین پایان نامه و رساله بپردازند.حوزه فرهنگی و اجتماعی: ۱ارشدتأثیر اجرای برنامه های فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در پیش گیری از لطمه های اجتماعی۲ارشدنقش خادمین و هیأت امناء در رشد و شکوفایی بقاع متبرکه (موانع، مشکلات و راهکارها)۳ارشدارائه مدل مشارکت اجتماعی و برون سپاری در حوزه های فرهنگی سازمان۴ارشدبررسی و ارزیابی نقش امام زادگان در توسعه حوزه گردشگری و توریسم مذهبی۵ارشدشناسایی و اولویت بندی نیازها و راهکارهای سوق دادن وقف های جدید به سمت نیازهای روز جامعه۶ارشدبررسی و ارائه الگوی چگونگی تعامل با سازمانها و نهادهای بین المللی (مرتبط با وقف)۷ارشدبررسی و ارائه راهکارهای جلب مشارکت مردم و دستگاههای اجرایی و فرهنگی کشور در اجرای مسابقات قرآنی در سطح (شهرستانی، استانی، ملی و بین المللی)۸ارشدشناسایی نیازها، لزوم ها و راهبردهای نهاد وقف در حوزه سلامت و راهکارهای ترویج وقف در این حوزه۹ارشدبررسی عملکرد NGOهای کار آفرین اجتماعی(به معنای اخص) در توسعه اشتغال و فقرزدایی در بستروقف۱۰ ارشدراهکارهای افزایش نقش نهاد وقف و امور خیریه در توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه۱۱ ارشدبررسی قابلیت های نهاد وقف و امور خیریه در ترویج دین به شیوه های مدرن۱۲ ارشدبررسی نقش وقف و امور خیریه در نظام سلامت جامعه (گذشته، حال، آینده)۱۳ ارشدموانع وقف اموال نقدی و غیر ملکی و راهکارهای رفع آن موانع۱۴ ارشدنقش و جایگاه بقاع متبرکه در تعلیم و تربیت اسلامی (چالش ها-راهکارها)۱۵ ارشدبررسی و ارائه الگوی نقش بقاع متبرکه در حفظ و ارتقای هویت فرهنگی - دینی مناطق مختلف کشور۱۶ ارشدارئه الگوی هم افزائی کارهای خیرخواهانه در بخش های دولتی و غیر دولتی۱۷ دکتری بررسی نقش آموزش عالی در ارتقاء جایگاه وقف و شناسایی چالش های این حوزه با ارائه راهکارهای عملیاتی برای حل آنها۱۸ دکتری طراحی مدل افزایش نقش و جایگاه وقف و امور خیریه در توسعه محیط زیست و راهکارهای ارتقاء آن۱۹ دکتری بررسی و تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری امور فرهنگی و اجرای نیات درسازمان اوقاف و امور خیریه۲۰ ارشدتدوین مدل مطلوب مدل نهادینه سازی جایگاه نهاد وقف در پیشگیری ازآسیب های اجتماعی۲۱ ارشدتبیین جایگاه امامزادگان و بقاع متبرکه در پیش گیری از لطمه های اجتماعی و راهکارهای تقویت آن۲۲ ارشدراهکارهای افزایش اثربخشی و ارتقاء راندمان در حوزه اجرای نیات واقفین۲۳ ارشدبررسی امکان سنجی برون سپاری اجرای نیات واقفین با محوریت واسپاری اجرای نیات به خیریه ها۲۴ ارشدبررسی تاثیر اجرای امینانه نیات واقفین بر ترویج فرهنگ وقف در جامعه وراهکارهای بهبود آن۲۵ ارشدبررسی و ارزیابی سامانه جامع موقوفات در حوزه اجرای امینانه نیات واقفین و ارائه راهکارهایی جهت یکپارچه سازی امور۲۶ ارشدبررسی و ارائه الگوی ساماندهی و بهینه سازی اجرای نیات واقفین۲۷ ارشدبررسی آینده پژوهی موسسات خیریه در ایران با رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی۲۸ دکتری بررسی و ارزیابی کارآفرینی اجتماعی و نمونه های موفق آن در ایران۲۹ ارشدبررسی نقش و سهم موقوفات در آمایش مطلوب سرزمینی۳۰ ارشدبررسی و ارائه مدل گرایش موقوفات به مراکز و مجموعه های دانش بنیان۳۱ ارشدنقش موقوفات در بازار کار و تاثیر آن بعنوان یک مولد کار آفرین۳۲ ارشدبررسی علل عدم پرداخت حقوق موقوفات توسط اشخاص و نهادها۳۳ ارشدمراحل تغییر نگرشهای مردمی به سازمان اوقاف از آغاز تا کنون و شناسایی پارامترهای موثر در هر دوره۳۴ ارشدآینده شناسی وقف و راهکارهای مطلوب در جهت مسائل اولویت دار جامعه با تاکید بر بیانیه گام دوم۳۵ ارشدبررسی مدل مطلوب در ترغیب حداکثری مردم به وقف های مشارکتی۳۶ ارشدبررسی جایگاه موقوفات و بقاع متبرکه در اطلس اجتماعی کشور۳۷ ارشدبررسی عوامل عدم مشارکت مردم برای کمک به بازسازی و عمران بقاع متبرکه۳۸ ارشدبررسی و تحلیل عدالت رویه¬ای و رفتار شهروندی در حفظ موقوفات و ایجاد وقف جدیدحوزه عمران و معماری۳۹ ارشدبررسی و تأثیر احیای بناهای موقوفه تاریخی در حفظ و ماندگاری موقوفات۴۰ ارشدنقش وقف در توسعه فیزیکی شهرها و روستاها۴۱ ارشدبررسی و راهکارهای متناسب سازی کاربری بناهای وقفی با نیازهای روز جامعه۴۲ ارشدبررسی نقش اراضی وقفی در توسعه فیزیکی شهرها (فرصتها و تهدیدها)۴۳ ارشدنقش اراضی وقفی در تعیین کاربری اراضی شهرها۴۴ ارشدروش های مقاوم سازی بناهای تاریخی (مطالعه موردی ساختمان امامزادگان و مساجد)۴۵ ارشدتاثیر اثر خاک و سازه و میانقاب بر مقاوم سازی سازه های موقوفات و بقاع متبرکه در زلزله۴۶ ارشدبررسی رابطه استفاده از سازه های هوشمند در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و جلوگیری از اتلاف انرژیحوزه قرآنی۴۷ ارشدطراحی مدل اثر بخش پیرامون نحوه تبلیغ و ترویج مسابقات قرآنی (تعیین سطوح مختلف، رسانه های مکتوب و…، محیط ها و…)۴۸ ارشدراهکارهای ترویج موقوفات قرآنی و ترغیب مردم به وقف در حوزه قرآن کریم۴۹ ارشدکارکردهای مختلف مسابقات قرآنی و لطمه ها و چالش های پیش روی آن۵۰ ارشدآسیب شناسی برگزاری دوره های کوتاه مدت و طولانی مدت طرح تربیت حافظان قرآن کریم در کشور۵۱ دکتری طراحی نظام جامع برگزاری محافل انس با قرآن کریم با رویکرد تأثیر گذاری حداکثری در جامعه (اعم از کرسی تلاوت، محافل مجلسی، ترتیل خوانی، جزء خوانی و…)۵۲ دکتری تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری مسابقات قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه۵۳ دکتری مطالعه تطبیقی مسابقات بین المللی قرآن کریم (سایر کشورها) از حیث سیاست های کلان، فرآیندهای اجرایی و امور فنی.۵۴ دکتری تهیه و تدوین طرح جامع آموزش و ارتقای سطح نخبگان قرآنی (اعم از متسابقین و داوران مسابقات قرآنی) در سطوح مختلف.۵۵ دکتری تدوین مدل مطلوب توسعه وقف و امور خیریه در گسترش و فراگیری حفظ قرآن کریم در کشورحوزه مدیریتی۵۶ ارشدراهکارهای توسعه وقف با بهره بردن از ظرفیت های آموزشی و پژوهشی۵۷ ارشدتدوین مدل مطلوب (بهینه) مدیریت پیمان و نحوه برون سپاری امور خدمات هفت گانه پشتیبانی در سازمان اوقاف و امور خیریه۵۸ دکتری طراحی نظام فنی و اجرایی وقف۵۹ ارشدمدیریت ارتباط با ارباب رجوع در سازمان اوقاف و امور خیریه با بهره بردن از داده کاوی و روش های نوین۶۰ دکتری استاندارد سازی فرایندهای سازمان اوقاف و امور خیریه۶۱ ارشدنقش تکنولوژی¬های جدید در مدیریت موقوفات و اماکن مذهبی۶۲ ارشدبررسی الویت های سرمایه گذاری در موقوفات۶۳ ارشدبررسی و ارائه راهکارهای عملیاتی بکارگیری کارشناسان خبره و رسمی دادگستری برای تخمین اجاره بهای املاک وقفیحوزه اوقافی و حقوقی۶۴ ارشدتدوین جایگاه مطلوب سازمان اوقاف و امور خیریه در تعامل با سایر دستگاهها۶۵ ارشدشناسایی علل عدم اقبال عمومی مردم به خرید و فروش اعیانی موقوفات و راهکارهای حل مشکلات آن۶۶ ارشدبررسی روشها راهکارهای وصول مال الاجاره و پذیره بموقع موقوفات از مستاجرین۶۷ ارشدارائه شیوه های نوین بمنظور استفاده بهینه از رقبات مسلوب المنفعه (اب انبارها / حمام ها…)۶۸ ارشدبررسی اهمیت متن کاوی وقف نامه ها و متون سازمانی۶۹ ارشدبررسی موانع حقوقی در اداره مطلوب موقوفات استان و راه های رفع آن موانع۷۰ دکتری تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری امور حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه۷۱ دکتری تدوین الگوی مطلوب در مدیریت و تولیت وقف۷۲ دکتری تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری امور ثبتی و اسنادی سازمان اوقاف و امور خیریه۷۳ دکتری راهکارهای پیش گیری از وقوع جرایم و کاهش پرونده های وقفی در مراجع قضایی۷۴ دکتری تحلیل جامعه شناختی بازخورد شیوه هزینه کرد درآمد موقوفات و بقاع متبرکه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه۷۵ ارشدبررسی نقش و جایگاه موقوفات در توسعه اشتغال پایدار با رویکرد افزایش تاثیر موقوفات بر ایجاد اشتغال۷۶ دکتری امکان سنجی واگذاری مدیریت موقوفات به موسسات و نهادهای مرتبط و کاهش تصدی گری کلان سازمان اوقاف۷۷ دکتری تدوین مدل مطلوب مبارزه با پدیده خشکسالی و کاهش آبهای زیرزمینی در رابطه با موقوفات زراعی مناطق کویری ایران۷۸ ارشدآسیب شناسی قوانین و مقررات شهرداری ها در ارتباط با حقوق موقوفات۷۹ ارشدبررسی جایگاه امین در موقوفات متصرفی باتوجه به مفاد ماده ۵ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف۸۰ ارشدوضعیت تولیت در شرایط حجر متولی باتوجه به مفاد ماده ۸۰ قانون مدنی در متولی محجورحوزه راندمان اقتصادی۸۱ ارشدارزیابی روش های مشارکت در احیا و سرمایه گذاری در اراضی کشاورزی۸۲ ارشدشناخت (ابعاد کامل) جایگاه واقعی وقف در نظام اقتصادی کشور (با توجه به مبانی فقه اسلام، چشم انداز وقف، اقتصاد مقاومتی)۸۳ دکتری امکان سنجی تشکیل و تکمیل زنجیره تامین نهاده ها و محصولات کشاورزی حوزه وقف۸۴ دکتری تدوین الگوی مطلوب در تعامل و استفاده از ظرفیت موقوفات غیر متصرفی و متولیان این نوع از موقوفات۸۵ دکتری برنامه و الگوی بهینه جهت توسعه و افزایش سرمایه گذاری در سایر حوزه های اقتصادی (به غیراز مسکن، تجارت، صنعت و کشاورزی) با بهره گیری از ظرفیت و شرایط موقوفات مربوطه (درمانی، آموزشی، بهداشتی و…)۸۶ دکتری طراحی الگوی یکپارچه حضور، توسعه و افزایش سرمایه گذاری (تنوع بخشی و تشکیل سبد سرمایه گذاری) در بخشهای مختلف اقتصادی باتوجه به انواع کاربری موقوفات۸۷ دکتری تدوین الگوی بهینه برون سپاری کارهای اقتصادی با هدف کاهش تصدی گری۸۸ ارشدتدوین مدل نهادینه سازی جایگاه کشاورزی بمنظور ایجاد اشتغال پایدار و کارآفرینی۸۹ ارشدبررسی لطمه های تفکیک و خرد کردن زمین های زراعی وقفی باتوجه به سیاست یکپارچه سازی و تسطیح اراضی زمین های زراعی در کشور۹۰ ارشدارائه راهکارهای ایجاد و توسعه موقوفات در زمینه انرژی های تجدید ناپذیر۹۱ ارشدبررسی تاثیر راندمان موقوفات کشاورزی بر افزایش تولید و اقتصاد مقاومتی۹۲ ارشدبررسی نقش موقوفات در توسعه کشاورزی و رابطه آن با اشتغال زائی۹۳ دکتری تدوین مدل بهینه مدیریت درآمد های موقوفات بمنظور افزایش حداکثری راندمان از موقوفات۹۴ ارشدبررسی چالش های سرمایه گذاری بخش خصوصی در موقوفات و راهکارهای رفع آن۹۵ ارشدشناسایی روش های سودآور سرمایه گذاری در موقوفات و تعیین نوع سرمایه گذاری، مراحل و میزان سودآوری آنها۹۶ ارشدبررسی رابطه سیستم اطلاعات GIS و بروز رسانی اطلاعات رقبات در راندمان موقوفات۹۷ دکتری ارائه الگوهای مطلوب جهت تسهیل پیوست نگاری فرهنگی، زیست محیطی و اقتصاد مقاومتی در طرح¬های راه اندازی و توسعه موقوفات۹۸ ارشدراهکارهای عملیاتی ایجاد آب شیرین کن با بهره گیری از ظرفیت موقوفات (آب انبارها)۹۹ ارشدبررسی نقش نیّات واقفین و ارائه الگوی مناسب در توسعه پایدار وقف۱۰۰ دکتری بررسی راهکار حمایت حوزه های وقفی از طرحهای دانش بنیان در امتداد برون رفت از بحران اقتصادی جامعهحوزه فناوری اطلاعات۱۰۱ ارشدامنیت شبکه و رد یابی ویروس و هکرها در سامانه های سازمانی۱۰۲ ارشدبررسی رفتار کاربران در استفاده از نرم افزارهای سامانه جامع با رویکرد داده کاوی۱۰۳ ارشدکاربرد داده کاوی بمنظور ایجاد مدیریت دانش در سامانه های اطلاعاتی سازمان اوقاف۱۰۴ ارشداستفاده از داده کاوی در بهبود مدیریت سامانه اطلاعاتی سازمان اوقاف۱۰۵ ارشدتشخیص خطا و مشکلات داده ای در سیستم های اطلاعاتی سازمان اوقاف برمبنای داده کاوی۱۰۶ دکتری ترسیم نقش و جایگاه مطلوب وقف و امور خیریه در توسعه علم و فناوری (بایدها، قابلیت ها، جذابیت ها)۱۰۷ دکتری تدوین مدل مطلوب (بهینه) نحوه برون سپاری کارهای در رابطه با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان اوقاف و امور خیریه۱۰۸ دکتری تشخیص خطا و کشف تخلفات در تراکنش های مالی با بهره گیری از الگوریتم های یادگیر۱۰۹ دکتری بررسی قراردادها و تشخیص سود و یا زیانده بودن آنها با بهره گیری از الگوریتم های هوش مصنوعی۱۱۰ دکتری نقش و جایگاه دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر خدمات ICT روستایی و راهکارهای عملیاتی کردن آن۱۱۱ دکتری بررسی تراکنش های مالی موقوفات و بقاع متبرکه و تشخیص سرمایه گذاری های صحیح با بهره گیری از الگوریتم¬های باورعمیق (Deep Learning )۱۱۲ دکتری طراحی مدل مناسب برای تسهیل پروسه توسعه نرم افزاری متناسب با نیازهای رده های تخصصی سازمان۱۱۳ ارشدارائه مدل پیش گیری از فساد اداری با ایجاد سامانه نظارت بر عملکرد مدیران۱۱۴ ارشدبررسی و ارائه مدل روشهای بروز تکنولوژی در جهت تعمیر و حفظ و نگهداری اعیان موقوفاتحوزه روابط عمومی۱۱۵ دکتری بررسی و ارائه الگوی ایجاد وقف های بین المللی بابیت کوین۱۱۶ ارشدبررسی و ارائه الگوی ایجاد شبکه های اجتماعی وقف۱۱۷ ارشدبازاریابی اجتماعی وقف (ایجاد دغدغه برای مردم و چاره توسط خود آن ها)شرایط پشتیبانی از اختتام نامهالف- در امتداد اهداف، ماموریتها و سیاستهای سازمان و در جهت رفع مسائل سازمان باشد. ب- موضوعات مربوط به سازمان می بایست در جهت راه های جدید برای توسعه و حمایت و یا رفع معضلات عمومی مربوط به سازمان باشد. ج- کاربردی بوده و قابلیت اجرایی شدن را دارا باشد. د- به دور از کلی نگریها بوده و بتواند نتایج دقیق و ملموسی ارائه نماید. ه – کلیه مراحل پایان نامه از انتخاب عنوان تا دفاع از پایان نامه و رساله را با هماهنگی سازمان انجام شده باشد.نحوه پرداخت۱. پ ایان نامه و رساله بعد از بررسی و تایید گروه پژوهش سازمان اوقاف و امور خیریه و اولویت بندی از نظر محتوا از حمایت مالی برخوردار می شوند.۲. از پایان نامه و رساله بعد از دفاع و انجام اصلاحات و ارائه مجلدات و فایل های آن حمایت می شود.نکات قابل توجه۱- دانشجو می بایست عنوان و موضوع تحقیق را با هماهنگی گروه پژوهش سازمان تدقیق وانتخاب نماید.۲- دانشجو موظف است بعد از آگاهی از تأیید عنوان در سازمان، نسبت به تصویب موضوع و ابلاغ موضوع در دانشگاه اقدام نموده و پروپوزال اولیه را ارسال نماید. (پروپوزال می بایست مورد تأیید استاد راهنما باشد).۳- دانشجو موظف است بعد از دریافت تأییدیه پروپوزال توسط سازمان نسبت به ارسال پروپوزال مصوب دانشگاه اقدامنماید.۴- دانشجو موظف است گزارش روند پیشرفت پایان نامه را به گروه پژوهش سازمان ارائه نموده و در صورت نیاز با شرکت در جلسات بررسی پایان نامه، گزارش مذکور را حضوراً ارائه نماید. تبصره: از پایان نامه هایی که به پایان رسیده و یا بدون هماهنگی با گروه پژوهش سازمان صورت گیرد، حمایت نمی گردد.۵- دانشجو موظف است دو هفته پیش از برگزاری جلسه دفاع، موضوع را به سازمان اطلاع داده و دعوت نماید تا در صورت لزوم به تشخیص واحد پژوهش نماینده ای از سازمان در جلسه دفاع شرکت نماید.۶- دانشجو می بایست بعد از برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه و نهایی شدن آن، موارد زیر را در اختیار سازمان قرار دهد: الف-سه نسخه از پایان نامه مجلد شده به همراه فایل WORD و PDF آن. ب- ارائه خلاصه پایان نامه در حداقل ۲ و حداکثر ۴ صفحه (در خلاصه می بایست مهمترین نتایج پایان نامه و تأثیر اجرای آن برای سازمان، نوشته شود)آدرس: تهران، خیابان حافظ، خیابان نوفل لوشاتو، سازمان اوقاف و امورخیریه، اداره کل برنامه ریزی، نظارت و تحول سازمانی گروه پژوهش تلفن: ۶۴۸۷۲۴۰۲ - ۶۴۸۷۲۴۰۶سایت: oghaf.irپست الکترونیکی: Research.oghaf@yahoo.compajoohesh@oghaf.ir


منبع:

1399/04/11
22:49:14
5.0 / 5
2527
تگهای خبر: ابلاغ , اسلامی , اسناد , بازار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۱
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت