به ریاست قاضی اكبری؛

نخستین جلسه دادگاه متهمان قاچاق سوخت یارانه ای انجام شد

نخستین جلسه دادگاه متهمان قاچاق سوخت یارانه ای انجام شد علم عدل: به ریاست حجت الاسلام اكبری نخستین جلسه دادگاهی مدیران شركت شیمی در سلف در بندرعباس اجرا شد.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، بامداد چهارشنبه نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شركت شیمی دُر سلف و پنج متهم دیگر به بهتان بی نظمی در نظام اقتصادی كشور بوسیله قاچاق سازمان یافته سوخت یارانه ای در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان هرمزگان به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اكبری انجام شد.با ورود متهمین به دادگاه، حضور هنریك درغوكاسیان رئیس هیأت مدیره شركت شیمی دُر سلف و مالك باشگاه ورزشی و تیم بسكتبال شیمی دُر بعنوان متهم قاچاق سازمان یافته سوخت یارانه ای، بیشتر از هر چیز دیگری خودنمایی می كرد.در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هفت متهم بی نظمی در نظام اقتصادی كشور بوسیله قاچاق سازمان یافته سوخت یارانه ای، كیفرخواست محمود زاچ كانیها مدیر عامل شركت شیمی دُر سلف، هنریك درغوكاسیان رئیس هیأت مدیره این شركت و پنج متهم دیگر قرائت شد و سه تن از متهمین به دفاع از خود پرداختند.حجت الاسلام والمسلمین اكبری رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان هرمزگان در شروع جلسه رسیدگی به بهتان ۷ نفر از متهمان بی نظمی در نظام اقتصادی كشور بوسیله قاچاق سازمان یافته سوخت یارانه ای موسوم به پرونده شیمی دُر سلف با بیان رسمیت جلسه و تاكید بر ضرورت رعایت نظم از طرف حاضرین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی كیفری به شرح مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ این قانون خطاب به متهمین پرداخت و سپس آن از نماینده دادستان خواست كیفرخواست تنظیمی را به همراه ادله قرائت كند.مهدی ایرانپور نماینده دادستان در آغاز قرائت كیفرخواست اسامی متهمان را به این شرح اعلام نمود: ۱- كوروش ایزدی فرزند علیرضا ۲ - سعید معتمد فرزند علی ۳- محمد آزاده دل فرزند هوشنگ ۴- سید محمد علی موسوی فخر فرزند سید لطیف ۵- زاره درغوكاسیان فرزند سوروچ ۶- هنریك درغوكاسیان فرزند سوروچ ۷- محمود زاچ كانیها فرزند علی اكبر.وی همین طور اتهامات متهمین را مشاركت باندی و تشكیلاتی به جهت بی نظمی در نظام اقتصادی كشور بوسیله خروج ثروت های ملی و قاچاق سازمان یافته مواد یارانه ای نفتی به میزان كلان، رشاء، استفاده از سند مجعول، مشاركت درقاچاق سازمان یافته نفت كوره و گازوئیل، مشاركت در خریدخارج از ضوابط تعیینی قانونی، معاونت در رشاء، معاونت در قاچاق سازمان یافته، معاونت در بی نظمی در نظام اقتصادی كشور بوسیله قاچاق عمده و سازمان یافته، ارتشا، جعل و تحصیل مال بوسیله نامشروع عنوان نمود.نماینده دادستان همین طور درباب جزئیات پرونده گفت: در اواخر سال ۱۳۹۶ خبری تحت عنوان خرید گسترده فراوردهای نفتی سهمیه بندی شده و یارانه ای از طرف تعدادی افراد دخیل در حوزه پخش این محصولات نفتی واصل شد كه در نتیجه تحقیقات اداره آگاهی مشخص شد فردی به هویت كورش ایزدی مبادرت به خرید مقادیر زیادی سوخت سهمیه بندی شده مربوط به مناطق مختلف استان هرمزگان نموده كه ضمن تبانی با فردی دیگر به هویت سید محمدعلی موسوی اظهار كننده شركت فرآورده های نفتی شیمی درسلف مقادیر قابل توجهی از سوخت های سهمیه بندی استان هرمزگان را به كشورهای خارجی و به صورت غیرقانونی صادر می نماید.وی اشاره كرد: در نتیجه تحقیقات مشخص شد: فردی به نام كوروش ایزدی فرزند علیرضا ضمن تشكیل شركتی مبادرت به خرید فرآورده های نفتی سهمیه بندی شده استان هرمزگان در مقادیر بسیار زیاد نموده و سپس آن سوخت های خریداری شده را در محل انبار گران سنگ واقع در راه بندرعباس-لنگه دپو نموده و طی تبانی و جعل بارنامه مقادیر قابل توجهی از سوخت ها را به داخل اسكله شهید رجایی انتقال و به شركت شیمی درسلف جهت صادرات به صورت غیر قانونی فروخته است.ایرانپور در ادامه اضافه كرد: محمدعلی موسوی فرزند سید لطیف بعنوان نماینده اظهار كننده شركت شیمی درسلف در بندرعباس فعالیت نموده و ضمن تبانی با كوروش ایزدی مبادرت به خرید محصولات نفتی خارج از شبكه نموده كه تحت عنوان هیدروكربن های سنگین به گمرك اظهار و از این طریق مقادیر قابل توجهی فرآورده های نفتی را جهت صادرات خریده است.نماینده دادستان همین طور گفت: زاره درغوكاسیان فرزند سوروچ بعنوان برادر صاحب اصلی شركت شیمی در سلف نقش هدایتی درباب صادرات غیرمجاز فرآورده های نفتی و قاچاق آن به خارج از كشور داشته به نحوی كه در ارتباطات خود به قاچاق فرآورده نفتی بوسیله اسكله شهید رجایی با همكاری محمد علی موسوی فخر كاملاَ اشاره نموده است.وی اشاره كرد: هنریك درغوكاسیان فرزند سوروچ بعنوان رئیس شركت شیمی در سلف باز با محمد علی موسوی بعنوان اظهار كننده كالا دارای ارتباط بوده و سپس بررسی كوتاژ های شركت شیمی در سلف مشخص گردید در یكی از محموله های قاچاق در خرید و صادرات آن نقش داشته است.ایرانپور گفت: سپس تكمیل تحقیقات به دستور مقام قضائی، طی یك عملیات هماهنگ و منسجم برخی از متهمین در سطح شهرستان بندرعباس شناسایی و در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۳۰ دستگیر و جهت انجام تحقیقات به پلیس آگاهی انتقال داده شدند كه بعضی از متهمین در روند تحقیقات به خرید گسترده محصولات نفتی شامل گازوئیل-نفت سفید و ضایعات نفتی از بازار غیر قانونی اقرار نموده اند.وی اشاره كرد: با عنایت به بررسی های صورت گرفته و اسناد به دست آمده از سعید معتمد مشخص شد، كورش ایزدی ۴۷ خودرو حامل سوخت با وزن متوسط ۲۶ تن در هر بار به موسوی فروخته كه همگی در مخازن تحت اجاره شركت شیمی در سلف تخلیه شده اند و با عنایت به اسناد به دست آمده از كورش ایزدی محصولات نفتی یارانه ای در انبار گران سنگ تخلیه و سپس داخل كردن مقداری روغن كاركرده تحت عنوان هیدروكربن همگی در مخازن تحت اجاره شركت شیمی در سلف تخلیه شده اند.نماینده دادستان همین طور گفت: با توجه به بررسی پروژه های شركت، كوتاژ های صادراتی و دیگر اسناد موجود در پرونده نیابتی به استان تهران جهت دستگیری متهمین صادر شد كه در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۶ اكیپی از مأمورین اداره مبارزه با قاچاق به تهران اعزام شدند و سپس بررسی دقیق اطلاعاتی و فنی، متهمین زاره درغوكاسیان فرزند سوروچ، هنریك درغوكاسیان فرزند سوروچ، محمود زاچ كانیها فرزند علی اكبر و سید محمد علی موسوی فرزند سید لطیف دستگیر و سپس صدور قرار بازداشت موقت از طرف دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران، با قرار بازداشت موقت جهت تحقیقات به دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس اعزام شدند.در ادامه نماینده دادستان بهتان چهار نفر از متهمین این پرونده را به این شرح اعلام نمود: ۱- محمد علی موسوی فخر به اتهام: مشاركت در اقدام باندی و تشكیلاتی جهت بی نظمی در نظام صادراتی و مبادرت به خارج كردن ثروت های ملی بوسیله قاچاق عمده كالا سوژه ماده ۳۰ قانون قاچاق كالا و ارز ۲- زاره درغوكاسیان فرزند سوروچ به اتهام: مشاركت در اقدام باندی و تشكیلاتی جهت بی نظمی در نظام صادراتی و مبادرت به خارج كردن ثروت های ملی بوسیله قاچاق عمده كالا سوژه ماده ۳۰ قانون قاچاق كالا و ارز ۳- هنریك درغوكاسیان بعنوان رئیس هیأت مدیره به اتهام: مشاركت در قاچاق سازمان یافته با متهمین زاره درغوكاسیان محمد علی موسوی فخر ومحمود زاچ كانیها و ۴- محمود زاچ كانیها بعنوان مدیرعامل شركت به اتهام: مشاركت در قاچاق سازمان یافته كالای مجاز مشروط با متهمین زاره درغوكاسیان و هنریك درغوكاسیان و محمد علی موسوی.نماینده دادستان گفت: با توجه به موارد اعلامی، بهتان انتسابی نامبردگان محرز و مسلم تشخیص داده شده و به استناد مواد ۱۸، ۴۴، ۲ و ۳۲ قانون قاچاق كالا و ارز و ماده ۱۱۳ قانون امور گمركی و با عنایت به ماده ۵ آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی كشور و ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و همین طور در امتداد مواد ۲۶۵ و ۲۶۸ قانون آئین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای تعیین كیفر و مجازات نامبردگان را دارم.در ادامه این جلسه سه نفر از متهمین همچون هنریك درغوكاسیان رئیس هیأت مدیره شركت شیمی دُر سلف و مالك باشگاه ورزشی شیمی دُر كه تیم بسكتبال آن چند روزی است در مسابقات بسكتبال غرب آسیا به مساف حریفان خود رفته است در مقابل كیفرخواست و اتهامات خود در خصوص بی نظمی در نظام اقتصادی كشور و قاچاق سازمان یافته سوخت یارانه ای، قسمتی از دفاعیات خودرا نمایش نمودند و با بیان حجت الاسلام والمسلمین اكبری نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات هفت متهم پرونده فساد اقتصادی موسوم به شیمی دُر سلف به اختتام رسید و جلسه بعدی رسیدگی متعاقباً اعلام می شود.
ام

1397/12/24
00:42:54
5.0 / 5
6319
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۲
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت