دادستان تهران:

رها شدن مجدد زنان خیابانی ناشی از عدم توجه برخی دستگاه ها است

رها شدن مجدد زنان خیابانی ناشی از عدم توجه برخی دستگاه ها است علم عدل: دادستان تهران با اشاره به اینكه در حوزه حجاب نخست باید از عملكرد دستگاه های اجرایی و فرهنگی كشور سوال كرد، اظهار داشت: تكرار چرخه جمع آوری و رها شدن مجدد زنان خیابانی ناشی از عدم توجه برخی دستگاه ها است.


به گزارش علم عدل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران در تبیین اهمیت صدمه های اجتماعی و گستردگی حوزه آن، به مقایسه حوزه صدمه ها نسبت به تخلفات اجتماعی و جرایم پرداخت و تصریح كرد: تخلفات اجتماعی بیشتر مرتبط با مسایل انضباط شهری مانند ساخت و سازها و حمل و نقل بوده كه نیازمند مدیریت شهری است و در همین حوزه قابل پیگیری و رفع می باشد؛ اما صدمه های اجتماعی فراتر از حوزه تخلفات اجتماعی است كه خیلی از مسایل مانند اعتیاد، طلاق و حاشیه نشینی را در بر می گیرد و بنابراین تعداد زیادی از خانواده ها با آن درگیر هستند. جعفری دولت آبادی حوزه عملكردی جرایم را محدودتر از صدمه های اجتماعی و حتی تخلفات اجتماعی دانست و بعنوان مثال تصریح كرد: اعتیاد یك صدمه اجتماعی است كه سرچشمه برخی جرایم مانند سرقت می باشد، اما این صدمه با مشكلات دیگری چون طلاق و سلامت جسمی و روانی هم مرتبط می باشد. ورود اصطلاح صدمه های اجتماعی به ادبیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگیوی با اشاره به این كه امروزه اصطلاح صدمه های اجتماعی وارد ادبیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شده است، بر ضرورت توجه به این مهم تاكید نمود و اضافه كرد: قبلا صرفاً به تخلفات و جرایم می پرداختیم، اما امروزه صدمه های اجتماعی بعنوان بزرگترین خطر برای كشور كه حتی بیش از جرایم و تخلفات اجتماعی جای توجه دارد، ارزش ها و ساختارهای اجتماعی را تحت شعاع خود قرار داده است و چنان چه برای مهار و مبارزه برنامه ریزی نشود، اوضاع از آن چه كه هست بدتر خواهد شد. دادستان تهران در بیان ابزارهای مبارزه با صدمه ها، به سه عنوان قوانین، سیاست های نظام و رهنمودهای مقام معظم رهبری اشاره نمود و در توصیف قوانین كشوری بعنوان ابزاری برای مقابله با صدمه های اجتماعی تصریح كرد: در حوزه های مختلف اجتماعی قوانین متعددی مصوب گردیده كه همچون قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می باشد كه در ماده 80 هشت محور مهم را در حوزه صدمه های اجتماعی شامل پیشگیری، خدمات رسانی و بازتوانی، شناسایی و بهبود نقاط صدمه خیز، حمایت از زنان سرپرست خانوار، مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضاییه، حمایت از بیماران روانی سالمندان، تامین مسكن نیازمندان و ساماندهی كودكان كار پیش بینی كرده است. دومین ابزار مورد نظر دادستان تهران در مبارزه با صدمه های اجتماعی، مصوبات نهادهای سیاست گذار بخصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی بود كه در تبیین چگونگی اثرگذاری این ابزار، تصریح كرد: مصوبات این شورا تا حد زیادی زمین مانده و اجرایی نشده است كه همچون می توان به مصوبه عفاف و حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره نمود كه به باعث آن بیست و دو دستگاه دولتی همچون وزارت خانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و صنعت، معدن و تجارت؛ سازمان های تبلیغات اسلامی، صدا و سیما و گمرك و هم چنین نیروی انتظامی را مكلف نموده است. وی با انتقاد از این نظر كه امروزه تمامی كارها در حوزه عفاف و حجاب را به پلیس و قوه قضاییه ختم می گردد اضافه كرد: مجلس شورای اسلامی در مقام بررسی عملكرد دستگاه ها، نخست از اقدامات پلیس و قوه قضاییه پرسش می كند؛ این در شرایطی است كه نخست باید از عملكرد دستگاه های اجرایی و فرهنگی كشور كه اجراكننده سیاست های شورای انقلاب فرهنگی هستند، سوال كرد. ورود عالی ترین مقام كشور به مبحث صدمه ها، واجد پیام مهمی استجعفری دولت آبادی سومین ابزار برای پیشگیری از صدمه های اجتماعی و مقابله با آن ها را، رهنمودهای مقام معظم رهبری دانست و با یادآوری جلساتی كه با حضور مسؤولان ارشد كشوری در مورد صدمه های اجتماعی در محضر ایشان برگزار شده است، تصریح كرد: ورود عالی ترین مقام كشور به مبحث صدمه ها، واجد پیام مهمی است و ما باید بدانیم امروزه ابزارهای خوبی در مبارزه با صدمه ها در اختیار داریم و اگر موفق نیستیم، باید به دنبال علت آن باشیم. دادستان تهران شیوه های مبارزه با صدمه های اجتماعی را در پنج عنوان شامل پیشگیری، اقدامات ایجابی- فرهنگی، اقدامات سلبی، ورود علمی به مسئله و استفاده از ظرفیت های مردمی را مورد توجه قرار داد و در مورد پیشگیری از وقوع صدمه ها، تصریح كرد: دستگاه های اجرایی باید به گونه ای عمل كنند كه اصولاً جرمی رخ ندهد و آسیبی تولید نشود تا هزینه های گزاف بر دوش دولت بار نگردد. جعفری دولت آبادی در مورد اقدامات ایجابی و سلبی چنین توضیح داد: سازمان های فرهنگی مانند صدا و سیما و تبلیغات اسلامی كه بودجه و امكانات كافی در اختیار آن هاست، باید وظیفه ایجابی خویش را در حوزه فرهنگ به انجام رسانند؛ هم چنان كه پلیس یا قوه قضاییه هم مكلف به مقابله با جرایم مرتبط با صدمه های اجتماعی بعنوان یك اقدام سلبی است. وی با اشاره به فعالیت مراكز ماساژ مختلط در تهران اضافه كرد: نظام ما دینی است و اجازه نخواهیم داد ارزش های اسلامی با چنین اقداماتی به سخره گرفته شود. بنابراین پلیس و دادستانی تهران با پدیده قبیح ماساژدرمانی كه امروزه عده ای با تولید دفتر و انجام تبلیغات در فضای مجازی مرتكب می شوند، مقابله خواهند كرد. دادستان تهران به مبحث زنان خیابانی پرداخت و در مورد اقدامات سلبی و ایجابی مورد نیاز در مبارزه با این آسیب، تصریح كرد: سال هاست این مشكل به چشم می خورد؛ زنان خیابانی جمع آوری می شوند اما مجدد در اجتماع رها می گردند. وی اضافه كرد: مشكلات زنان خیابانی صرفاً با انجام اقدامات قضایی - پلیسی حل نمی شود، بلكه در این بحث باید قائل به تفكیك شد؛ آن جا كه فسق علنی رخ می دهد، بعنوان مجرم باید تحت تعقیب قرار گیرد ودر غیر این فرض، دستگاه های فرهنگی و اجرایی باید ورود كنند. جعفری دولت آبادی تكرار چرخه جمع آوری و رها شدن مجدد چنین زنانی را ناشی از عدم توجه دستگاه های فرهنگی و اجرایی مرتبط با مبحث به وظایف خود دانست و اضافه كرد: این كه از پلیس بخواهیم زنان خیابانی را جمع آوری كند اما جایی برای نگه داری آنان نباشد، نتیجه بخش نخواهد بود. شیوه دیگر پیشنهادی توسط دادستان تهران برای مقابله با صدمه های اجتماعی، استفاده از ظرفیت های علمی بود كه در توضیح تصریح كرد: این كه بعد از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی، رتبه ایران در مصادیق برخی صدمه ها مانند ایدز، طلاق، خودكشی، خشونت، اعتیاد و مانند آن بالاست، مستلزم بررسی كارشناسی و علمی است كه با استفاده از تخصص جامعه شناسان، كارشناسان مذهبی و سایر متخصصان امر باید ریشه یابی شود. پیش بینی ساختارهای مناسب جهت استفاده از ظرفیت های مردمی در مبارزه با صدمه های اجتماعیایجاد ساختارهای مناسب جهت استفاده از ظرفیت های مردمی، آخرین شیوه ای بود كه دكتر جعفری دولت آبادی توجه به آن را بخصوص بعد از ورود مقام معظم رهبری به مبحث صدمه های اجتماعی، ضروری دانست و اضافه كرد: سازمان اجتماعی در وزارت كشور شكل گرفته و امیدواریم به تدریج به نهاد دولتی تبدیل نشود. وی در توضیح مشكل اخیر اظهار داشت: مشكل اینجاست كه مبارزه با صدمه ها شروع می شود؛ ساختار تولید می گردد؛ اما رفته رفته به نهادهای دولتی رنگ باخته تبدیل می شود، این در شرایطی است كه در مبارزه به صدمه های اجتماعی، افزون بر ظرفیت دستگاه های عمومی و دولتی، باید از ساختارهای اجتماعی هم استفاده نمود. دادستان تهران بر تكلیف دستگاه های فرهنگی و اجرایی در ایفای وظایف ذاتی خود تاكید نمود و اعلام نمود: پلیس و قوه قضاییه از دستگاه اجرایی كه به وظیفه ذاتی خود عمل می كند حمایت خواهد نمود. بعنوان مثال اگر وزارت بهداشت وظیفه ذاتی خود در تامین امنیت غذایی برای مردم را اجرایی سازد، دادستانی حمایت های خویش را با ظرفیت بیشتری عرضه خواهد داد؛ چون كه تامین خوراك طاهر، پاك و سالم برای مردم بعنوان مؤلفه های امنیت غذایی، از حقوق عامه و داخل در وظایف حكومت است. جعفری دولت آبادی ضمن اشاره به مشاهدات خود در گشت شبانه اخیر از منطقه فرحزاد، اضافه كرد: در بازدید از سطح شهر با صحنه های تاسف باری مواجه شدیم و اگر وزارت بهداشت پرچم مبارزه با تخلفات جرایم بهداشتی را بالا ببرد، دادستانی تهران و معاونان دادسرا با وزارت بهداشت همراهی خواهند كرد. هماهنگی دستگاه ها، مهم ترین رمز موفقیت در مبارزه با صدمه های اجتماعیدادستان تهران هماهنگی دستگاه ها را مهم ترین رمز موفقیت در مبارزه با صدمه های اجتماعی دانست و اضافه كرد: این گونه نباشد كه پلیس دستگیر یا جمع آوری كند، قاضی رها كند؛ و یا قاضی مددجو را به سازمان بهزیستی معرفی نماید و آن سازمان از پذیرش مددجو امتناع نماید. جعفری دولت آبادی استفاده از همه ظرفیت های موجود در كشور را زمینه ساز موفقیت در مبارزه با صدمه های اجتماعی به شمار آورد و با بیان این كه در كشور ظرفیت های خوبی در این راستا موجود است كه مغفول مانده، اضافه كرد: در مبحث عرضه پوشاك نامناسب و برندها وجود چنین ظرفیت هایی را تجربه كردیم و بعنوان مثال، اتحادیه های صنفی مهم ترین ظرفیتی است كه در مصوبات جلسات دادستانی پیرامون صدمه های اجتماعی به آن توجه شده است. مردم و بسیج، بهترین ظرفیت در مقابله با صدمه های اجتماعی استوی مردم و بسیج را بهترین ظرفیت در مقابله با صدمه های اجتماعی دانست و تصریح كرد: هم چنان كه در جنگ تحمیلی با بهره مندی از ظرفیت مردمی به نتیجه رسیدیم، در مبارزه با صدمه های اجتماعی هم كه اهمیت آن كمتر از جنگ نیست، باید به این ظرفیت توجه شود. دادستان تهران ضمن یادآوری دو نكته مورد تاكید مقام معظم رهبری در دیدارها با مسؤولان كشور، در توضیح تصریح كرد: انجام كارهای فوق العاده، عدم اكتفا به كارهای جاری و تحول در اقدامات، مهم ترین تاكیدات مقام معظم رهبری بود و انتظار ایشان از دستگاه های دولتی، انجام كارهای فوق العاده فراتر از وظایف ذاتی و جاری بود. هم چنین بر ضرورت تحقق در برنامه ها و اقدامات در حوزه صدمه های اجتماعی تاكید داشتند. جعفری دولت آبادی به مبحث عفاف و حجاب پرداخت و با انتقاد از این نظر كه مشكل جامعه چند تار مو نیست پس باید رها شود، تصریح كرد: حوزه عفاف و حجاب مصادیق مختلف دارد و فراتر از مبحث پوشش، شامل حوزه هایی چون سینما، مطبوعات، سبك زندگی و نحوه رفتار در جامعه می گردد. وی با اشاره به این كه جامعه دینی باید واجد ارزش های دینی و حامی آن باشد، در مورد رویكرد اسلام به عفاف تصریح كرد: در اسلام عفت ورزیدن بخشی از مبارزه است و بنابراین قرآن كریم در مبحث ازدواج به عفاف ورزیدن سفارش می كند. این چنین است كه ما هم در بحث عفاف و حجاب باید به تمام مصادیق آن بپردازیم و برگزاری این جلسات با هدف پرسش از عملكرد دستگاه ها در حوزه صدمه های اجتماعی است. دادستان تهران شرب خمر را ناقض ارزش های مبتنی بر عفاف دانست و با اشاره به دستگیری 700 راننده مست در طرح برگزار شده توسط پلیس و دادسرای ارشاد طی یك ماه اخیر اضافه كرد: این آمار نشان دهنده یك صدمه اجتماعی است؛ چون كه راننده مست همزمان دو جرم مرتكب شده است نخست شرب خمر و دوم رانندگی در حال مستی. هم چنین ساخت و توزیع مشروب كه شاید نتوان اخبار مربوط به آن را در رسانه ها پررنگ نمود؛ و یا عرضه لباس ها و برندهای خلاف شؤون حكومت دینی، مرتبط با حوزه عفاف و حجاب است. جعفری دولت آبادی از مسؤولان حاضر در جلسه خواست در بحث عفاف با عزم جدی تر، با برنامه راهبردی و اقدامات قوی تر وارد شوند و اضافه كرد: قصدم این نیست كه بگویم كاری نشده است بلكه معتقدم باید تحول در اقدامات باشد و اگر تهران در مبارزه موفق شود، الگوی خوبی برای سایر استان ها خواهد بود. مخالفت دولت وقت با راهكارهای پیشنهادی از جانب تبلیغات اسلامی در حوزه عفاف و حجابدر این جلسه حجت الاسلام خاموشی رییس سازمان تبلیغات اسلامی اعلام نمود راهكارهای عفاف و حجاب پیشنهادی از جانب آن سازمان به شورای عالی انقلاب فرهنگی كه بنای اصلی آن بر كاركرد فرهنگی است، با مخالفت دولت وقت مواجه گردید. محسنی بندپی رییس سازمان بهزیستی، افزایش آمار صدمه های اجتماعی و تبدیل آن به یكی از دغدغه های دینی و ملی را ناشی از ماهیت پیچیده صدمه ها خواند و از اعضای جلسه خواست محورهای اعلامی توسط دادستان تهران را در قالب یك بسته كاری اجرایی نمایند. اجرای طرح نظام مراقبت های اجتماعی دانش آموزان توسط سازمان بهزیستیوی از اجرای طرح نظام مراقبت های اجتماعی دانش آموزان توسط آن سازمان اطلاع داد و اضافه كرد: در مورد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، معتادان، كودكان كار و خیابانی هم باید اقدامات مناسب صورت گیرد. تولید دادگاه درمان مدار، پیشنهاد رییس سازمان بهزیستی برای كاهش آمار طلاق بود كه در توضیح اضافه كرد: راه اندازی سامانه الكترونیكی طلاق و كاهش 3/8 درصدی آمار طلاق در یكی از استان ها ناشی از اجرایی شدن این طرح است. تذكر پلیس به افراد بدحجابسردار لطفی در عرضه آمار اقدامات پلیس در حوزه عفاف و حجاب طی سال جاری از شناسنامه دار كردن زنان خیابانی اطلاع داد و با انتقاد از نارسایی ضمانت اجراها تصریح كرد: با جمع آوری این زنان توسط پلیس، باید نسبت به آن ها تعیین تكلیف شود و بنابراین تقسیم كار در این حوزه ضروری است. دادستان تهران در بیان مصوبات جلسه، به مواردی شامل استفاده از شیوه های جدید در مقابله با صدمه های اجتماعی، توجه بیشتر به فضای مجازی و صدمه های آن در این حوزه و حضور پررنگ تر رسانه ها اشاره نمود و اضافه كرد: این كه كاركنان دستگاه های دولتی از نظر حجاب الگو باشند، بزرگترین پیغام است و لازم است مدیران دستگاه ها در این مورد موفق تر عمل نمایند. استفاده از پژوهش های اجتماعی و نگاه علمی به مسائل و موضوعات، پیشنهاد دیگر دكتر جعفری دولت آبادی به اعضای جلسه بود. وی گزارش گیری از دستگاه ها در حوزه عفاف و حجاب را جزو اقدامات آتی در جلسات صدمه های اجتماعی اعلام نمود. حمایت از اقدامات ایجابی نظیر دوره های آموزشی و حمایت از اقدامات موثر دستگاه های اجرایی و فرهنگی در مبارزه با عفاف و حجاب، دو مصوبه دیگر این جلسه بود. جعفری دولت آبادی هم چنین از پلیس خواست در توقیف اتومبیل هایی كه برای نوامیس مردم مزاحمت تولید می كنند یا با دور دور كردن و حركات غیرمتعارف نظم عمومی را مختل نموده و یا رانندگان مست و خودروهای حامل زنان كشف حجاب كرده، تردید نكنند و تصریح كرد: تذكر از جانب پلیس برای بار اول اقدام مناسبی است، اما صرف تذكر كافی نیست و در صورت تكرار، خودرو توقیف و متخلف به مرجع قضایی معرفی شود. وی از دستگاه ها خواست به جای عرضه گزارش های تشریفاتی، واقعیت های امر را بگویند تا امكان حمایت قضایی فراهم گردد. دادستان تهران ضمن اعلام حمایت دادستانی از اقدامات دستگاه های اجرایی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت همه دستگاه ها نظیر اصناف و مردم تاكید نمود. جعفری دولت آبادی در پیگیری مبحث عرضه قلیان در اماكن عمومی بعنوان مصوبه جلسه قبلی صدمه های اجتماعی، با بیان صدور بخشنامه ای از جانب دادستانی تهران خطاب به سرپرستان نواحی دادسرا در این راستا اضافه كرد: اقدامات دادستانی تهران مدتی است شروع شده است، اما كماكان تخلف از جانب رستوران دارها مشاهده می گردد و بنابراین ضروری است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی هم ورود كند و پلیس هم جدی تر اقدام نماید.

1396/10/06
19:29:04
5.0 / 5
5125
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت