دومین جلسه رسیدگی به اتهامات گروه عظام انجام شد

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات گروه عظام انجام شد علم عدل: دومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و سایر متهمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی اجرا شد.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و سایر متهمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی اجرا شد. قاضی صلواتی ضمن قرائت مواد ۳۵۲، ۳۵۴ و ۳۵۸ آئین دادرسی كیفری از نماینده دادستان خواست تا ادامه كیفرخواست را قرائت كند. شاه محمدی بیان كرد: همچون نقصها موجود در پرونده بانك مسكن در این پرونده می توان به عدم وجود ثبت سفارش در خصوص ورود در اعتبارها و عدم ستاندن استعلام اعتبارسنجی اشاره كرد؛ ۱۰ هزار و ۲۶۳ میلیون ریال زیان انباشته برای شركت وجود داشته كه بانك آنرا مدنظر قرار نداده است. وی ادامه داد: كمیسیون بانك مسكن چگونه ۲۰ میلیون دلار و ۳۰ میلیون درهم را تصویب كرده است و مسئولین بانك نه تنها دستورالعمل های بانك مركزی را رعایت نكرده اند بلكه به درخواست شركت در خصوص اعطای تسهیلات ریالی نیز پاسخ مثبت داده اند. نماینده دادستان اشاره كرد: گزارش كارشناسی درباره گشایش اعتبار اسنادی ۲۰ میلیون دلاری مطرح گردیده در صورتیكه زبان انباشته وجود داشته و این زیان افشا نگردیده است و كارشناس اعلام نكرده كه ریسك مالی شركت در چه وضعیتی قرار دارد و مورد دقت كمیسیون بانك نیز قرار نگرفته است نماینده دادستان افزود: مسئولین بانك مسكن بدون ارائه فرم تأیید شده و بدون شرط بازرسی، مصوبه را صادر و اقدام نموده اند، از طرفی امضاهای ذیل قراردادها نیز با امضاهای ذیل ماده های الحاقی یكسان نبوده است. وی اشاره كرد: هیچ مستندی در خصوص معرفی بانك به گمرك وجود ندارد و صوری بودن معامله محرز است، متهمان قصد خروج ارز از كشور را داشتند. شاه محمدی اضافه كرد: با وجود عدم ارائه پروانه سبز گمركی، عدم پرداخت بدهی و عدم رفع تعهدات ارزی، مسئولین بانك به تخصیص اعتبار اسنادی پاسخ مثبت داده اند. نماینده دادستان اظهار داشت: شركت پویا خودرو شرق در سال ۸۹ با زیان انباشته ۵۸ میلیارد و ۶۸۳ میلیون ریال مواجه بوده است و از سویی این شركت بدهی بانكی نیز داشته است، اما جای سوال است كه چگونه مسئولین شعبه این شركت را بعنوان ضامن پذیرفته اند. وی اشاره كرد: مسئولین شركت با عدم ارائه پروانه سبز گمركی، عدم ارائه تضامین و وثایق قابل قبول و با تبانی با شركت های طرف قرارداد در دبی به قصد خروج ارز از كشور را داشتند و الان نیز قادر به وصول مطالبات نمی باشند. شاه محمدی اظهار داشت: سفته ای كه بابت تضمین به بانك ارائه شده فاقد امضای مدیرعامل است. شاه محمدی بیان كرد: كمیسیون عالی بانك مسكن چگونه ۳۰ میلیون دلار برای یكی از شركت ها تصویب كرده است چرا كمیسیون بعد از تصویب شروط لازم را اعلام می كند؟ بانك عامل موظف بوده كه در صورت عدم ایفای تعهدات وثیقه را ضبط كند. این در شرایطی است كه مسئولین بانك به درخواست ها برای اعطای تسهیلات پاسخ مثبت داده اند چگونه كارشناس بانك نسبت های واهی مالی را به كمیسیون بانك گزارش داده است؟ وی ادامه داد: در گزارش كارشناسی مورخ ۴.۳.۹۰ با وجود اینكه شركت پویا خودرو دو سال زیان انباشته داشته است در مقابل زیان از واژه سود استفاده گردیده و ریسك مالی شركت به مدیران بانك اطلاع داده نشده است و شعبه نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی بعدی نیز اقدام نموده است. صوری بودن معامله محرز می باشد و مدیران شركت قصد خروج ارز از كشور داشته اند و مدیران بانك به این اقدام كمك نموده اند. نماینده دادستان اشاره كرد: در تاریخ ۲۶.۱۰.۹۶ مدارك ناقص درخواست گردید، اما متأسفانه مداركی واصل نگردیده است. بانك مركزی در گزارش خود آورده كه فقط بانكهای ملی و مسكن گزارشاتی از تخلفات را عرضه كرده اند عمده تخلفات در بانك مسكن شامل عدم رعایت پیش دریافت، عدم رعایت اعتبار سنجی و تحویل اسناد اعتبارات اسنادی بدون دریافت كارمزد می باشد. همین طور از شركت های گروه عظام مدركی درباره ورود و خروج كالا درمنطقه ویژه سلفچگان وجود ندارد كه این امر را بانك ملی گزارش داده است. همین طور بانك صادارت نیز در پرونده ای رأی محكومیت متهمین یكی از شركت ها را به مدت ۹ سال (هر كدام سه سال) ستاندن كرده است و درتاریخ ۱۰.۸.۹۶ مقرر شد بدهی این گروه محاسبه و اقساط تقسیط گردند، اما این گروه به تعهدات خود عمل نكرد. در بانك ملی نیز تقسیط بدهی گروه عظام صورت گرفت، اما این گروه به تعهدات خود عمل نكرد. وی ادامه داد: درباره شركت استامپ صنعت نیز اجراییه صادر گردیده كه در مرحله ارزیابی می باشد و ثبت شكایت از عباس ایروانی نیز به عمل آمده است همین طور در سال ۹۵ مقابل مدیر شركت اوپكس در دوبی اقدام حقوقی صورت گرفته و مورد رسیدگی قرار گرفته است. همین طور حكم ممنوع الخروجی عباس ایروانی نیز توسط بانك مسكن انجام شده است. همین طور تقسیط بدهی شركت پیستون و فرآوری ساخت نیز تقسیط بدهی صورت گرفته؛ بانك ملت نیز اقدامات حقوقی درباره شركت اورامان را انجام داده و درباره شركت والا قطعه، ملك مورد تملیك قرار گرفته است. نماینده دادستان افزود: خانواده عباس ایروانی با تبانی با قدرت الله شریفی مدیر عامل وقت بانك مسكن تسهیلات ارزی برای ورود قطعات خودرو به منطقه سلفچگان دریافت نموده اند و از شركتی واقع در دبی خریدها صورت گرفته است كه این شركت ایرانی بوده و ۳۴ درصد سهام آن برای پسر عباس ایروانی است پس ذینفع واحد بودن خریدار و فروشنده محرز است. ایشان سپس تسهیلات ارزی شركت های گروه اعظام را قرائت نمود و اظهار داشت: در اغلب تسهیلات دریافتی اعتبارسنجی شركت ها و صورت های مالی ستاندن نشده است و صوری بودن شاخصهای موجود در پرونده های تسهیلاتی امری محتمل به نظر می آید. شاه محمدی اظهار داشت: بانك توسعه صادرات از سال ۹۰ تا ۹۵ به شركت رؤیای آبی كیش مبالغی بابت گشایش اعتبارات اسنادی پرداخت نموده است، مدیران شركت هایی كه به بانك توسعه صادرات معرفی شده اند از اقوام سببی و نسبی و كاركنان عباس ایروانی هستند پس ذینفع واحد بودن خریدار و فروشنده و تبانی برای خروج ارز از كشور محرز بنظر می رسد و صوری بودن فاكتورها امری محتمل است. نماینده دادستان اظهار داشت: باتوجه به گزارش بانك مركزی، گزارش مستند و مستدل ضابطین، گزارش سازمان بازرسی كل كشور، اظهارات و اقاریر متهمین و گزارش بانك ها، جوابیه استعلامات صورت گرفته از گمرك در مورد پروسه اعتبارات و تسهیلات به شركت های گروه اعظام و طبق قانون و استیجازه قوه قضائیه از مقام معظم رهبری و موادی از قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی كیفری اتهامات انتسابی به نامبردگان محرز است و علاوه بر كیفرخواست پیشین خواهان مجازات قانونی هستم. بعد از اختتام قرائت كیفرخواست در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به متهم ایروانی اظهار داشت: اگر نمی توانید ادامه دهید، باتوجه به وضعیت جسمیتان همین الان دادگاه را اختتام دهیم. وكیل مدافع متهم ایروانی اظهار داشت: باتوجه به وضعیت موكل و اینكه در حدود ساعت ۹ و نیم بامداد به بیمارستان مراجعه نموده و حالشان مسائل نیست پس درخواست دارم دادگاه تعطیل شود. قاضی صلواتی اظهار داشت: بدهی عباس ایروانی ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده این در شرایطی است كه امروز سازمان امور مالیاتی تهران فرار مالیاتی وی را بیشتر از ۴۱۸ میلیارد تومان اعلام نموده است كه جای تأسف دارد. قاضی صلواتی ختم جلسه امروز را اعلام نمود و اظهار داشت: جلسه بعدی یك شنبه ۱۱ اسفند ماه رأس ساعت ۹ بامداد انجام می شود.


منبع:

1398/12/09
14:49:04
5.0 / 5
4058
تگهای خبر: اتهام , اسلامی , اسناد , پرونده
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت