در دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۲متهم ارزی مطرح شد

جزئیات اتهامات ۱۲متهم ارزی

جزئیات اتهامات ۱۲متهم ارزی به گزارش علم عدل دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۲متهم ارزی در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در حال برگزاری است.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، اولین نشست رسیدگی به اتهامات مرتضی فلاح اشتری و ۱۱ متهم ارزی دیگر در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در حال برگزاری است. رسیدگی به این پرونده بر عهده قاضی موحد خواهد بود. و اتهامات این متهمان اختلال در نظام اقتصادی (ارزی) كشور است. در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده قاضی موحد با اشاره به جزئیات این پرونده اظهار داشت: حمیدرضا مرادی، محمد نائینی تهرانی، امیرخسرو علایی، سعید علی زاده، مرتضی فلاح اشتری، علی اصغر علیزاده، پویا كریمی، علی اكبر سلطان علیان، ركسانا سپهری زاده، شیوا شاهین فر، شركت تضامنی لیلا میرزایی با نمایندگی لیلا میرزایی و شركت میعاد سازان با نمایندگی سید هادی حسینی متهمان این پرونده هستند. در ادامه جلسه دادگاه امیر حسین علایی نماینده دادستان با اشاره به متهمان پرونده اظهار داشت: حمیدرضا مرادی فرزند هدایت متهم ردیف اول محمد نائینی تهرانی فرزند ابراهیم متهم ردیف دوم امیرخسرو علایی فرزند میر عطاالله متهم ردیف سوم و سعید علیزاده فرزند علی متهم ردیف چهارم همگی متهم به مشاركت در اختلال نظام ارزی به صورت عمده از راه خرید و فروش ارز دولتی در بازار آزاد به میزان ۱۱ میلیون دلار و كسب منفعت به میزان بیشتر از ۶۱ میلیارد تومان هستند. وی افزود: مرتضی فلاح اشتری فرزند احمد به افترا معاونت در اختلال در نظام ارزی و تسهیل وقوع جرم و در اختیار قرار دادن حساب خود و جابجایی وجوه شركت میعاد سازان و مشاركت در اختلال نظام ارزی از راه خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۲۳۸ میلیون دلار و كسب دو میلیارد تومان منفعت متهم است وی ادامه داد: علی اصغر علیزاده فرزند علی به افترا معاونت در اختلال نظام ارزی از راه تسهیل وقوع جرم و جابجایی وجوه و حساب سازی برای شركت میعاد سازان مهر كیش، متهم ردیف هفتم پویا كریمی فرزند علی به افترا معاونت در اختلال نظام ارزی تسهیل وقوع جرم و فروش ارز دولتی و جابجایی وجوه فروش حاصل از ارز متهمان ردیف اول تا چهارم، متهم ردیف هفت علی اكبر سلطان علیان فرزند علی كه خود وكیل دادگستری است به افترا معاونت در اختلال نظام ارزی تهیه مقدمات جرم از راه شناسایی بانكهای عامل معرفی متهمان به این بانك ها تحت پیگرد قانونی قرار دارند علایی ادامه داد ركسانا سپهری زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف هشتم پرونده به افترا معاونت در اختلال عمده نظام ارزی و تهیه مقدمات جرم و ایجاد تغییرات در شركت های صوری خریداری شده، متهم ردیف نهم شیوا شاهین فرد فرزند غلامرضا به افترا معاونت در اختلال عمده نظام ارزی تهیه مقدمات جرم و معرفی خود بعنوان مدیرعامل شركت شهاب سپید و امضای دسته چك و تحویل آنها به متهمان در این پرونده حضور دارند. علایی خاطرنشان كرد: شركت تضامنی لیلا میرزایی با نمایندگی لیلا میرزایی به افترا مشاركت در اختلال نظام ارزی توسط متهم فلاح اشتری به میزان ۲۰۸ ۳۸ میلیون دلار و چسب منفعت به میزان ۲ میلیارد تومان و شركت میعاد سازان مهر كیش با نمایندگی هادی حسینی به افترا مشاركت در اختلال نظام ارزی در این پرونده حضور دارند. اعلایی اضافه كرد: با عنایت به نوسان نرخ ارز در سال ۹۷ خیلی از شركت ها همچون شركت لیلا میرزایی و میعادسازان كیش، با ادعای واردات نخ دریافت ارز كرده اند اما اهلیت كافی نداشته اند. وی ادامه داد: مبلغ ۱۱ میلیون دلار در ارتباط با شركت میعادسازان دریافت كرده و از راه شركت های كاغذی ارز را در بازار آزاد فروخته اند. وی در مورد نقش یكی از متهمان اصلی پرونده اظهار داشت: حمیدرضا مرادی عامل پیدا كردن بانكهای عامل بوده است. او با همكاری سعید علیزاده برای دریافت ارز دولتی یك شركت فاقد فعالیت را پیدا می كند و اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و اساسنامه آنرا تغییر می دهد و حساب سازی هایی برای این دو شركت انجام می دهد تا آنها را فعال نشان دهد. علایی اظهار داشت: متهم ردیف دوم نائینی تهرانی مدیرعامل اسمی شركت میعادسازان بوده است كه بعد از دستگیری متهمین مدت ها متواری بود و سپس بازداشت شد. نماینده دادستان درباره متهم ردیف سوم بیان داشت: نقش این متهم ثبت سفارش و دریافت ارز بوده است. متهم علیزاده در خارج از كشور خریدار ارز شركت میعادسازان بود. علایی اضافه كرد: متهم علی اكبر سلطان علیان، وكیل دادگستری است و با برخی از بانكهای سمنان آشنایی داشته است. متهمین پس از رفتن به شعب بانك در سمنان نام او را می بردند. اعلایی تصریح كرد: آنچه مسلم است این است كه آقای مرادی با تشكیل یك شبكه سازمان یافته از راه خرید و فروش ارز دولتی در بازار آزاد و تغییر شركت های صوری، پرداخت رشوه، حساب سازی و… به شبكه بانكی مراجعه نموده است. وی مدعی تمایل به واردات كالا شده و وجوه ارزی دولت را به تاراج برده است و با مبلغ ۳۰ میلیون دلار باعث اختلال عمده شده است. در ادامه دادگاه قاضی موحد اظهار داشت: آقایان مرادی، نائینی و اعلایی در جلسه علنی غیر رسانه ای تفهیم افترا شده و دفاعیات آنها دریافت شده است.

در ادامه قاضی از یكی از مطلعان پرونده به نام سید هادی حسینی خواست تا در جایگاه حاضر شود. حسینی، آگاه پرونده اظهار داشت: من از میردشت استان گلستان هستم. من آبدارچی شركت بودم و پیش آقای مرادی كار می كردم. حسینی درباره چگونگی تأسیس شركت ها بیان داشت: ۴ سال و نیم با آقای مرادی همكار بودم، او رئیس من بود. پیش از تأسیس شركتی در فرمانیه املاك داشت و من با آقای نائینی در كیش آشنا شدم. آگاه پرونده درباره تأسیس شركت میعادسازان توضیح داد: مرادی به من گفت می خواهیم شركت تأسیس نماییم و به آدم احتیاج داریم. من ۴ نفر از اعضای خانواده ام را به این شركت بردم. به من گفت اگر بخواهی به خارج از كشور بروی باید پول در حسابت باشد او حتی می خواست من را به آلمان بفرستد تا پناهندگی بگیرم. آگاه پرونده با اشاره به اینكه از جزئیات فعالیت شركت خبر نداشتم، اظهار داشت: تمام كارهای مرادی تلفنی بود من حتی یك نفر را در دفتر ندیدم حتی چهار شركت در كیش داشت.
وی ادامه داد: دفترها خالی و فقط برای تأیید بانك ها بودند. به من پیشنهاد خروج از كشور را داد تا من را رد كنند كه اگر خواستند كسی را بگیرند اتفاقات و تخلفات را گردن ما فراری ها بیاندازد. وی با اشاره به اینكه شخصی به اسم مرادی در رأس همه كارها بود، اظهار داشت: جلوی مأموران خودتان تهدید كرد كه مرا به زندان می اندازد. اعضای خانواده ام عضو سه شركت شدند. وی در پاسخ به این سؤال كه قاضی پول هم گرفتید؟ اظهار داشت: یك میلیون و پانصد هزار تومان به من داد و گفت لازمت می شود حتی مرادی تا توانست از ما كپی برابر اصل گرفت. هادی حسینی خاطرنشان كرد: مرادی بیشتر كارهایش زیر نظر نایینی بوده است. علایی هم كه در دفتر به من گفت این بود كه من می خواهم تو را جایگزین خودم كنم، من به او گفتم كه من نمی توانم چونكه سابقه زندانی دارم و چون بالاخره كسی كه باید این كار را انجام دهد نباید سو پیشینه داشته باشند. وی ادامه داد: آقای مرادی رئیس تمام كارها بود و خانواده اش هم خبر داشتند كه من آبدارچی شركت بودم و هرجا می رفت اكثراً من را با خودش می برد. بعد از اظهارات هادی حسینی قاضی موحدی آزاد از وحید بیداریان آگاه دوم خواست در جایگاه قرار بگیرد. وحید بیداریان بعد از قرار گرفتن در جایگاه اظهار نمود: من وحید بیداریان متولد ۱۳۶۳ در تهران هستم و شغل آزاد دارم و در اسنپ كار می كنم، سابقه كیفری ندارم. برای نایینی یك دفتر در میدان هروی تهیه كردم و كارمند شركت شهاب سپید خلیج فارس شدم و كارهای اداری شأن را انجام می دادم. وی با اشاره به اینكه از آقای نایینی دستور می گرفتم، اظهار داشت: در شركت دو بخش مالی و تهیه پروفرم ها وجود داشت در بخش مالی سربرگ های امضا شده را نامه میزدم و درخواست می دادم به بانك ها، چك نقد می كردم و حساب جابجا می كردم بیداریان در پاسخ به سوال قاضی موحد كه در ارتباط با این شركت ها چه كاری انجام می دادید اظهار داشت: من كار خاصی راجع به این شركت ها انجام نمی دادند سربرگ شركت ها را پرینت رنگی می گرفتم به خانم شاهین فر می رساندم و آماده در شركت می گذاشتم تا به ایشان برسانم. وی ادامه داد: دسته چك ها و سربرگ ها را تحویل آقای مرادی می دادم و آنها همیشه در شركت بود. بیداریان در پاسخ به این سؤال كه تصمیم گیر اصلی سه شركت چه كسانی بودند: گفت تصمیم گیر اصلی شركت آقای مرادی بود. در ادامه جلسه رضا علی اكرم داوودی بعنوان یكی از مطلعین در جایگاه حاضر شد و اظهار داشت: بعد از آنكه خدمت من به اتمام رسید دنبال كار می گشتم و در باشگاه انقلاب با خانم محمدی آشنا شدم و او به من اظهار داشت كه می توانی بیایی و بعنوان حسابدار در شركت كه من كار می كنم مشغول شوی. وی افزود: من در گذشته در تشریفات ریاست جمهوری كار می كردم و بعنوان روزمزد فعالیت داشتم بعد از رفتن به شركت محمدی، پس از دوهفته نایینی را دیدم كه گفت او مرا بعنوان كارمند در كیش معرفی می كند. وی خاطرنشان كرد من را بعنوان مدیر شركت ارژن كیش با حقوق ماهیانه ۳ میلیون تومان گذاشتند و دسته چك گرفتم. قاضی موحد پرسید چرا بانك ها در شهرهای مختلف و با فاصله های مختلفی وجود داشت؟ كه داودی پاسخ داد: به علت آنكه گفتند در این بانك ها آشنا داریم و كار مرا را سریع تر انجام می دهند هم من حتی وقتی به این بانك ها می رفتم مدیر بانك برای من آب پرتقال می آورد این آگاه پاسخ داد من نمی دانستم كه دكتر چه كسی است اما آقایان همواره با شخصی به نام دكتر ارتباط داشتند و مرادی به من اظهار داشت كه از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به تو پول می دهیم تا بتوانی از كشور خارج شوی آنها به من گفتند تو را به كانادا می فرستیم. تكمیل می شود...

1398/11/08
09:24:34
5.0 / 5
4715
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۲
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت