در دادگاه رسیدگی به اتهامات تیمور عامری مطرح شد؛

ردپای دلال وزارت صمت در تخلفات ارزی

ردپای دلال وزارت صمت در تخلفات ارزی به گزارش علم عدل دادگاه رسیدگی به اتهامات تیمور عامری در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی شروع شد.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، دادگاه رسیدگی به اتهامات تیمور عامری از مدیران اسبق بانك مركزی در شعبه یك دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی شروع شد. پیش تر تیمور عامری به افترا معاونت در اختلال در نظام بانكی كشور از راه اختلال در بازار ارز به صورت شبكه ای و سازماندهی شده در حد كلان در جریان رسیدگی به پرونده فرخزاد در دادگاه حاضر شده بود. گفتنی است عامری در آن دادگاه اعلام نموده بود: ۱۰ سال است از بانك مركزی بازنشست شده ام و از سال ۸۹ صرافی خویش را در محل استیجاری متعلق به بانك انصار در مجاورت بانك مركزی دایر كردم. وی مدعی شده بود كه با استفاده از اعتبار خود در دور زدن تحریم ها همكاری داشته است. این متهم با انكار همكاری خود با قربانعلی فرخزاد ابراز كرد: نه پولی بین ما رد و بدل شده و نه او را به كسی معرفی كرده و یا برای راه افتادن كارش به كسی رشوه داده ام. لازم به ذكر است دو فرزند عامری كه همدست وی بودند متواری هستند. قاضی موحد در ابتدای دادگاه رسیدگی به اتهامات تیمور عامری و همدستانش در پرونده اختلال ارزی به اسامی متهمان اشاره نمود و اظهار داشت: در این پرونده محمد خرمی پور، مهدی خرمی پور، تیمور عامری، علیرضا عامری، مكی سلطانی، كاظم نجف آبادی فراهانی، محمد حسین وكیلی، محمدحسین زندیه، امید صابر خیابانی شهرام تیموری، اكبر صابر خیابانی، مجید شفیعی، سیدحمیدرضا مصطفی، معصومه خرمی پور منیره خرمی پور، علی اصغر سلطانی گهر، مجید شفیعی، بابك حسینی و همینطور شركت های دلفین آبی كشت و صنعت سبز سبحان و شركت دكا تجارت آتی در این پرونده متهم هستند. مسعود شاه محمدی نماینده دادستان تهران با حضور در جایگاه به قرائت بخش هایی از كیفرخواست صادره پرداخت و اظهار داشت: نظر به وجود بحران ارزی در سال های ۹۶ و ۹۷ و همینطور متاسفانه سیاست گذاری های غلط و نادرست دولت در این حوزه فرصت سوء استفاده سودجویان از منابع مالی عمومی و همینطور به مردم را فراهم گشت. وی ادامه داد: پرونده مذكور در ارتباط با دریافت ارز دولتی و خروج منابع ارزی از كشور است متهمانی كه بعد از قرائت كیفرخواست اسلامی انان اعلام گردید همگی متهم به مشاركت در اختلال در نظام ارزی و پولی از راه قاچاق ارز به صورت شبكه ای و سازمان یافته به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار هستند. شاه محمدی افزود: محمد خرمی پور فرزند ابوالقاسم به مشاركت در اختلال در نظام ارزی از راه قاچاق ارز به میزان ۱۵۰ میلیون دلار و جعل مهر و استفاده از اسناد مجعول متهم است. وی افزود: محمدحسین زندیه فرزند محمد به مشاركت در اختلال در نظام ارزی از راه قاچاق ارز به میزان ۱۵۰ میلیون دلار متهم است. همینطور كاظم نجف آبادی فراهانی فرزند باقر هم به افترا اشاره شده و همینطور پرداخته رشوه متهم است. شاه محمدی تصریح كرد: منیره خرمی و معصومه خرمی پور و شهرام تیموری به معاونت در اختلال در نظام ارزی كلان به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار متهم هستند همینطور علی اصغر سلطانیه گهر هم به افترا مذكور و همینطور جعل اسناد استفاده از اسناد مجعول متهم است یكی دیگر از متهمان به نام مجید شفیعی علاوه بر افترا فوق به ارتشا هم متهم است. نماینده دادستان در ارتباط با اتهامات اشخاص حقوقی در این پرونده اظهار داشت: شركت دلفین آبی شركت تجارت آتی و همینطور شركت كشت و صنعت سبحان به اضافه بابك حسینی متهم به معاونت در اختلال در نظام ارزی از راه قاچاق عمده به ارزش یك میلیون دلار و جعل و استفاده از اسناد مجعول متهم هستند. شاه محمدی افزود: خانواده خرمی یعنی محمدمهدی معصومه و منیر خرمی پور و همینطور محمدحسین و محمد زندیه و حمیدرضا مصطفی تحت حمایت محمد خرمی پور كه مقیم كردستان عراق اقدام بوده مبادرت به تشكیل چند شركت كرده و با استفاده از بحران ارزی مبادرت به دریافت مبالغ ارز دولتی می كردند. ارز اولیه جهت كالاهای اولیه همچون روغن از سوی عامری ا انجام شده است. شاه محمدی افزود: بعد از انتشار فساد مدیران شركت از كشور متواری شده و ضابطان محمد حسینی زندیه را كه قصد خروج از كشور داشته دستگیر می كنند. نماینده دادستان با اشاره به اینكه خانواده زندیه همگی فرار كردند، اظهار داشت: در جریان تحقیقات از نامبرده مشخص می شود این فرد مبادرت به ثبت سفارش كالاهای اولیه می كرده است و شماره حساب های اعلامی متعلق به خود فرد است. نماینده دادستان در تشریح عنصر مادی بزه اظهار داشت: گروه سازمان یافته متشكل از تیمور عامری بوده آشنایی كاملی با زندیه و همینطور شخصی به اسم فراهانی باعث برخی تخلفات می شود فراهانی دلال وزارت صمت در ثب ارز بوده كه بعد از آشنایی با خرمی ها به عامری متصل می شود. شاه محمدی افزود: هركجا پرونده ارزی هست نام عامری وجود داشته و می درخشد. تیمور عامری از متهمان اختلال در نظام ارزی با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و اظهار داشت: مطالب بیان شده در كیفرخواست را قبول ندارم و هفده شخص حقوقی و حقیقی متهم در پرونده را نمی شناسم. وی ادامه داد: بر مبنای عرف مورد قبول بازار هزینه جابه جایی ارز متغیر بوده و محاسبه رقم ۵۰۰ میلیون تومان سود كه در كیفرخواست به آن اشاره شده است غیر واقعی است كسی كه شركت داشته و صادركننده نمونه بوده است چرا باید سودش را با من تقسیم كند.
عامری افزود: من محمد وكیلی از متهمین پرونده را فقط چند باری دیده و با ایشان ملاقات داشتم. عامری در ارتباط با ارتباط با مكی سلطانی اظهار داشت: سلطانی در دبی به حساب بانك مركزی در هم واریز می كرد و من نیازها را در زمان تحریم رفت می كردم علت حضور سلطانی هم دریافت سوئیفت و عرضه مدارك و تسویه بوده و در صرافی من نقشی نداشته است. چون ارقام واریزی در دبی به حساب بانك مركزی قابل توجه بود ایشان هم گ نگرانی هایی داشت و بنابراین به صرافی زیاد رجوع می كرد. فعالیت های ایشان با سایر متهمان ارتباطی با صرافی بنده ندارد و اگر تحقیقات صورت گیرد مشخص می شود ریال ها ها از جانب چه كسانی برای چه امری واریز شده است. این متهم افزود: سلطانی هنوز بابت كارمزد هایی كه به شركت نفت واریز شده است به من بدهكار است چون كه من در فهرست تحریم خزانه داری آمریكا بودم.
وی از تبرئه محمد شهادت و آرش شعبانی از كارمندان صرافی اش در دادسرا اطلاع داد و اظهار داشت: این جانب هیچ دستوری در خصوص همكاری آنان با سایر متهمان ندادم. من حكمیت و داوری را قبول كردم اما نمی دانستم قبول پذیرش داوری در جریان كار برخی ها موثر باشد ازاین رو سوء نیتی نداشتم از محضر دادگاه درخواست صدور قرار منع تعقیب دارم. وی در پاسخ به سوال قاضی موحد در خصوص اینكه چه میزان به شركت های دلفین آبی و دكا تجارت آتی واریز گردید؟ اظهار داشت: من هیچ رقمی واریز نكرده ام و حتی زندیه را در زندان دیدم. قاضی موحد به بند ۱۲ مستندات كیفرخواست صادره اشاره نمود و اظهار داشت: در این بند آمده كه از سوی صرافی عامری در مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان جهت خرید ارزهای دولتی از بازه زمانی ۲۶ تیر ۹۶ تا۲۸فروردین ۹۷به حساب شركت های مذكور واریز شده است در این رابطه چه توضیحی دارید كه متهم پاسخ داد حساب های خانوادگیم را بررسی كنید من حتی یك ریال هم واریز نكردم. قاضی موحد خطاب به متهم اظهار داشت: كیفرخواست صادره از واریز ۱۶ میلیارد تومان خبر می دهد در این رابطه چه می گویید كه متهم پاسخ داد پسرم علیرضا بابت دریافت كارمزد آنها را واریز كرده است. متهم در پاسخ به سوال قاضی موحد در خصوص اینكه از تبدیل تعهد آقایان كه منجر به واردات جو شده است آگاه بودید گفت من هیچ اطلاعی نداشتم. موحد خطاب به متهم گفت شما پیش تر در پرونده ای كه در شعبه ما بررسی گردید محكوم شدید در پرونده دیگری هم صرافی شما عنوان شد این پرونده هم سومین پرونده شما است البته نماینده دادستان می گوید باز هم پرونده دارید در این رابطه چه توضیحی دارید.
عامری اظهار داشت: ۱۰ سال است كه در این عرصه كار می كنم و ۳۰ سال هم در بانك مركزی مشغول بودم همه مرا می شناسند و در این ده سال صادقانه كار كردم حتی یك شاكی خصوصی ندارم. قاضی خطاب به متهم گفت دادستان شاكی شما است. وی در پاسخ به سوال قاضی در خصوص این كه پسرتان علیرضا عامری كجاست گفت در تركیه است من حتی نزد بازجو با او تماس گرفتم اما پسرم گفت می ترسم كه به ایران برگردم او به بازجو های پرونده گفت پدرم را كه ۶۱ سال سن دارد و ۳۰ سال خدمت كرده و در فهرست تحریم آمریكا است دستگیر كردید من كه یك جوانم بیایم چه می كنید. قاضی موحد به بخش های دیگر كیفرخواست اشاره نمود و اظهار داشت: در كیفرخواست آمده است كه شما با همكاری علیرضا عامری و مكی سلطانی شبكه مجرمانه ای را ایجاد كردید و به نام افراد مبادرت به دریافت ارز دولتی كرده اید و با عنایت به ارتباطات خود ارز دولتی را در بازار فروخته اید، در این رابطه توضیح دهید. عامری در دفاع از خود اظهار داشت: من چنین صحبتی نكردم و همیشه مدعی بودم كه چرا بانك مركزی باید ارز دولتی بفروشد؟ كسانی كه این صحبت ها را كردند به من معرفی كنید، من یكی از مخالفین فروش ارز دولتی بودم. قاضی موحد خطاب به متهم اظهار داشت: آیا شما محمد شهادت را می شناسید و او را تأیید می كنید كه متهم پاسخ داد: او یك سال كارمند من بود و در حدی كه كارمندم بود می شناسم. قاضی در واكنش به این سخنان متهم اظهار داشت: شهادت اعلام نموده كه فرم شركت دكا تجارت و دلفین آبی را ابتدا علیرضا عامری از محمد وكیلی دریافت می كرده و سپس در صرافی توسط آقای شهادت تایپ می شده و بعد از آن به مهدی و محمد خرمی پور داده می شده است.آیا این كارها وظیفه صرافی است یا بانك؟موحد در ادامه خطاب به متهم عامری اظهار داشت: در پرونده فرخزاد هم كه پیش تر رسیدگی شدمكرر از شما سوال شد و گفتید كه وی تنها به صرافی تردد داشت و مشابه همین اظهارات را در آن پرونده هم مطرح كردی و مدام می گفتی نمیدانم. آیا در صرافی ها معمول است كه دلال و متقاضی ارز سرمایه گذار باشد؟عامری در واكنش به سوال قاضی موحد اظهار داشت: من اصلا چنین كاری را انجام ندادم. من برای هیچ احدی حتی یك ریال هم نگرفتم. قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: شما همه چیز را انكار می كنید چرا این همه گزارش ضد شماست، چه كسی با شما خصومت دارد؛ بر مبنای تفاهم نامه ای كه فیمابین محمد خرمی پور و سلطانی منعقد شد آمده است كه شما از كلیه اقدامات آگاه بودید تا جایی كه علیرضا عامری كار تخصیص ارز را انجام می داد و همه این ها با نظارت شما صورت می گرفت. متهم عامری پاسخ داد: من هیچ یك از این موارد را تایید نمی كنم. قاضی موحد خطاب به متهم عامری اظهار داشت: آیا شما برای خرمی ها تأمین ریال كرده اید؟متهم پاسخ داد: خیر من فقط محمد خرمی را در زمان تنظیم قرارداد دیدم. در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و اظهار داشت: حسب اقاریر قدیری حسابدار یكی از شركت های خانواده خرمی علت تغییر نام حساب مشتری به سپرده بغداد به جهت این بوده كه می خواستند پرونده را منحرف كنند. نماینده دادستان خطاب به متهم عامری اظهار داشت: شغل علیرضا عامری فرزند شما چیست و چه مقدار حقوق دریافت می كرد؟متهم عامری پاسخ داد: كارمند صرافی بود و ۵ میلیون حقوق می گرفت، اما هر چقدر كه پول می خواست بر می داشت. نماینده دادستان اظهار داشت: آقای عامری شما در مورد حقوق و مزایای فرزندتان گفته اید كه طبق وزارت كار حقوق دریافت می كرد. مبلغ ۱۶ میلیارد تومان كارمزد پولی بوده كه علیرضا عامری از بانك مركزی دریافت كرده است، این رقم توسط مكی سلطانی به فرزند شما داده می شود و سپس به صرافی شما سرازیر می شود. شاه محمدی خطاب به متهم عامری اظهار داشت: شما در سال ۸۷، درخواست صرافی دادید و سال ۸۹ درخواست شما پذیرفته شد. حال سوال اینجاست شما كه یك كارمند در بانك مركزی بودید چطور توانستید در این فاصله چنین سرمایه ای را رقم بزنید شما از رانت و لابی كه در بانك مركزی داشتید سوءاستفاده كردید. متهم در پاسخ به سوال قاضی موحد خطاب در مورد میزان اموال خود و فرزندانش اظهار داشت: یك خودروی تویوتا دارم كه سال ۹۳ خریدم و از تعاونی بانك مركزی هم یك خانه گرفتم. قاضی پرسید: در خارج از كشور اموالی دارید؟ كه متهم پاسخ داد خیر در خارج از كشور چیزی ندارم. قاضی با اشاره به اینكه ظاهرا فرزندان شما املاك و خودرو های متفاوت و گران قیمتی خریدند خطاب به متهم گفت در این رابطه توضیح دهید. كه متهم اظهار داشت: علیرضا یك آپارتمان در خیابان ناهید و یك خودروی شاسی بلند دارد كه در عید سال ۹۷ چند ماه پیش از اینكه از ایران برود خرید. قاضی موحد خطاب به متهم اظهار داشت: منزل جردن برای كیست؟كه عامری پاسخ دادبرای علیرضا است، یك آپارتمان معمولی است كه ۱۱۰ متر است و ۸۰۰ میلیون آنرا خریده است. قاضی موحد در ادامه خطاب به عامری اظهار داشت: در جلسه بعد در آخرین دفاعیات به سوالات نماینده دادستان پاسخ دهید ظاهرا نمی توانید الان پاسخ دهید و متفرقه صحبت می كنید. بعد از آخر دفاعیات متهم عامری قاضی به تفهیم افترا متهم كاظم نجف آبادی فراهانی پرداخت. متهم با حضور در جایگاه به معرفی خود پرداخت و اظهار داشت: بنده فعال بورس كالا و دیپلمه و فاقد سابقه كیفری هستم. قاضی موحد اظهار داشت: شما دارای سابقه هستید چون كه سه سال در زندان بودید. متهم نجف آبادی در دفاع از خود اظهار داشت: مربوط به چك بلامحل بوده است. قاضی موحد تصریح كرد: عامری اعلام نموده چون شما جانباز بودید برای شما احترام زیادی قایل بوده، تایید می كنید؟ كه متهم اظهار داشت: من ۶۵درصد معلولیت ناشی از تصادف دارم و خویش را جانباز معرفی نكردم البته توفیق ۹ ماه حضور در جبهه داشته و ایثارگر هستم.
وی در پاسخ به سوال قاضی در خصوص. اینكه چه میزان به مجید شفیعی رشوه پرداخت كردید؟ اظهار داشت: رشوه نبوده بلكه عرف بورس بود. بعد از ثبت درخواست ها و به واسطه اطلاعاتی كه داشت حدودا ۷۰ میلیون به او پرداخت كردم. در ادامه قاضی موحد ختم این جلسه از دادگاه را اعلام نمود و اظهار داشت: جلسه بعدی شنبه هفته آینده برگزار می گردد.

1398/08/21
14:44:19
5.0 / 5
4989
تگهای خبر: اتهام , اسلامی , اسناد , پرونده
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۱
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت