مهر از ۵۵ پرونده مهم قضایی ۹۷ گزارش می دهد؛

گذر از متهمان جاسوسی به مفاسد اقتصادی، ۹۷، سال اعدام سلطان ها

گذر از متهمان جاسوسی به مفاسد اقتصادی، ۹۷، سال اعدام سلطان ها علم عدل: با تشكیل دادگاه های ویژه درمرداد ماه ۹۷، رسیدگی به پرونده های اقتصادی در دستگاه قضا واردفاز جدیدی شد، بااینكه پرونده های زیادی درسال گذشته رسیدگی شد اما در بعضی ازآنها، متهمانی فراری بودند.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، سال ۹۷ در حالی شروع شد كه از همان ابتدا سوژه پرونده های سیاسی مهم روی میز قضات قرار گرفت. یكی از این پرونده ها كه از اوایل اردیبهشت سال قبل سر و صدای زیادی به پا كرد، پرونده متهمان موسوم به محیط زیستی ها بود. سپس آن اما با تشدید مسائل اقتصادی و ارزی، پرونده های تشكیل شده در دستگاه قضا هم بیشتر شد.سخنگوی قوه قضائیه در اردیبهشت ۹۷: با بگیر و ببند مسئله ارز حل نمی شوداردیبهشت ۹۷ كه بازار ارز كم كم به سمت ناآرامی ها پیش می رفت، چند دلال ارزی بازداشت شدند. در همین رابطه در نهم اردیبهشت سال گذشته، معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال كه برخورد با اختلال گران بازار ارز چه تأثیری داشته و آیا از مدیران هم كسی در این رابطه شناسایی شده اند، اظهار داشت: یك سری از افراد دلال و قاچاقچی در این زمینه نقش داشتند، قوه قضائیه هم اعلام آمادگی برای پیگیری مسئله ارز داشته است. با بگیر و ببند مسئله ارز حل نمی گردد به هر حال قوه قضائیه برخورد قضائی با اختلال گران انجام داده است. برای ۱۲ نفر در پرونده ارز كیفرخواست صادر گردیده است. اینكه از افراد دست اندركار در بانك مركزی و یا سایر نهادها بوده اند، نشنیده ام.درخواست آزادی دلالان ارزی از طرف بانك مركزیبازداشت دلالان ارز و سكه مهم ترین رویداد بهار و اوایل تابستان سال قبل بود. بااینكه قوه قضائیه معتقد بود كه مسئله ارز با بگیر و ببند حل نمی گردد اما با عنایت به رسالت قوه قضائیه، تعداد بازداشتی ها افزایش یافت و پرونده برخی متهمان قدیمی همچون مظلومین باردیگر در تیر ماه سال قبل عنوان شد. سپس مطرح شدن برخی اسامی در میان بازداشتی ها، بانك مركزی درخواست آزادی برخی از آنها را به قوه قضائیه داد.ردیفنام متهم / عنوان پروندهآخرین وضعیت۱-- حمله به مجلس و حرم امام راحلتأیید حكم اعدام ۸ متهم پرونده۲محمودرضا خاوریپیگیری اموال / قطعی شدن حكم / همچنان متواری۳-حسین فریدونبرگزاری دادگاه۴-اسفندیار رحیم مشاییتحمل كیفر در اوین۵-فرشته تنگستانیمتواری۶-نازنین زاغریتحمل كیفر / به تعویق افتادن برگزاری دادگاه۷-عباس عدالتآزادی۸-وحید مظلومیناعدام۹-محمدرضا مظلومینمتواری به بهتان بی نظمی در نظام اقتصادی۱۰-حسین مظلومینمتواری به بهتان بی نظمی در نظام اقتصادی۱۱سعید مرتضویتحمل كیفر در اوین۱۲علیرضا زیبا حالت منفردصدور كیفرخواست۱۳كرسنتمفتوح۱۴دكل نفتیصدور رای۱۵بورسیه های غیرقانونی۷۲ شكایت در دیوان عدالت / مفتوح۱۶مهدی جهانگیریمفتوح در دادسرا / در حال تكمیل۱۷معاون سابق آستان قدس رضوی
مفتوح۱۸محمد رویانیانبرگزاری دادگاه۱۹تعاونی نگین غرببخشی از پرونده مفتوح است۲۰محمد ثلاثاجرای حكم اعدام۲۱هنگامه شهیدیارسال پرونده به تجدید نظر۲۲سیفبا طرح چندین شكایت در دادسرا مفتوح است / ممنوع الخروج۲۳سقوط هواپیمای تهران-یاسوجمفتوح در دادستانی كل۲۴سید ابوالفضل میرعلی (تعاونی ثامن الحجج)پانزده سال حبس و توقیف اموال۲۵پرونده حادثه دانشگاه آزادارسال به دادگاه۲۶نسرین ستودهارسال به دادگاه تجدید نظر۲۷حسین هدایتیبرگزاری چندین جلسه دادگاه۲۸پرونده ریخته گرانصدور حكم برای برخی متهمان۲۹احمد عراقچیدر انتظار برگزاری دادگاه۳۰سالار آقاخاندر انتظار برگزاری دادگاه۳۱حمید باقری درمنیاعدام۳۲علی اكبر عمارت سازصدور حكم۳۳عیسی شریفیمفتوح در سازمان قضائی نیروهای مسلح۳۴فرهاد زاهدی فر (پرونده سكه ثامن)بازداشت / در انتظار برگزاری دادگاه۳۵زوج پزشك متقلب (حمیدرضا جان قربان و آزاده سجادیه)۲۰ و ۱۰ سال حبس۳۶نصرالله دارایی (متهم بی نظمی در نظام اقتصادی-مرتبط با درمنی)متواری۳۷شاهرخ نجفی (متهم بی نظمی در نظام اقتصادی-مرتبط با درمنی)متواری۳۸سروش امیریپول شویی عوائد حاصل از جرم بی نظمی در نظام ارزی كشور به میزان ۳۲۳ میلیارد تومان (متواری)۳۹فرهاد زاهدی فر (پرونده سكه ثامن)بازداشت در انتظار برگزاری دادگاه۴۰مجید باقری درمنیمتواری۴۱محمد خزائلی پارسا (مرتبط با حمید باقری درمنی)متواری۴۲محمود جزایری (مرتبط با درمنی)متواری۴۳جوانمیر محمدی (مرتبط با درمنی)متواری۴۴هوشنگ مصلحت لای (مرتبط با درمنی)متواری۴۵احمد پاسدار (متهم بی نظمی در نظام اقتصادی)صدور حكم ۱۲ سال حبس۴۶پرونده نماینده مردم سراوانمفتوح در دادسرا۴۷پرونده محیط زیستی هابرگزاری دادگاه۴۸پرونده باند دومان توكانبرگزاری دادگاه / صدور حكم حبس۴۹پرونده متهمان بانك سرمایهبرگزاری دادگاه / صدور حكم حبس۵۰پرونده شهرام جزایریمفتوح در دادسرا۵۱پرونده تجاوز در مدرسه معینصدور حكم ۱۰ سال حبس برای ناظم متخلف۵۲پرونده كرباسچی (تبلیغ مقابل نظام)تجدید نظر۵۳پرونده دختر وزیر سابق صنعتصدور حكم در تعزیرات۵۴پرونده فساد در پتروشیمیبازداشت محسن احمدیان / برگزاری دادگاه / متواری بودن یكی از متهمان۵۵میثم رضایی (متهم واردات غیرقانونی خودرو)مفتوح در دادسرا / در انتظار برگزاری دادگاهگذر از پرونده های جاسوسی به اقتصادی/ متواری شدن برخی متهمان اصلی، اجرای چندین اعدامبا تشكیل دادگاه های ویژه در مرداد ماه ۹۷، رسیدگی به پرونده های اقتصادی در دستگاه قضا وارد فاز جدیدی شد. با استجازه از رهبری، دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی برگزار و متهمان بسیاری در آن محاكمه شدند. بااینكه پرونده های زیادی پارسال رسیدگی شد اما در بعضی از این پرونده ها متهمان ردیف دوم و سوم متواری بودند. بعنوان مثال در چند پرونده بزرگ همچون پرونده باقری درمنی، مظلومین، عامری، فساد در پتروشیمی، واردات خودرو، واردات موبایل، بعضی از متهمان اصلی متواری هستند. با این وجود، قوه قضائیه قاطعانه برای برخی متهمان بی نظمی در نظام اقتصادی حكم اعدام صادر و در عرض چند ماه آنرا اجرا كرد كه همچون آنها می توان به اعدام سلاطین سكه، ارز، قیر اشاره نمود. همین طور پرونده سلاطین كاغذ، گوشت، پتروشیمی هم در حال رسیدگی است.در رابطه با سال ۹۶ از حیث مهم ترین پرونده های قضائی، علاوه بر تشكیل پرونده برای بعضی از فرمانداران، می توان به سوژه پیگیری پرونده های مسئولان دولتی سابق و احضار برخی از مسئولان دولتی به دادسرا اشاره نمود. نكته قابل توجه در ارتباط با پرونده های مهم قضائی ۹۶ می توان به پرونده های امنیتی با محوریت پرونده های جاسوسی اشاره نمود كه همچون سال های ۹۵ و ۹۴ باز هم درصد خیلی از پرونده های مهم را به خود اختصاص داده بود. اما در سال ۹۷ با نوسانات پیش آمده در بازار و ارز، پرونده های متهمان اقتصادی در صدر مهم ترین پرونده های قضائی بود. البته چندین پرونده مهم جاسوسی هم پارسال رسیدگی و برای بعضی از آنها حكم صادر شد.

1398/01/18
13:38:49
5.0 / 5
5243
تگهای خبر: آزادی , بازداشت , پرونده , پزشك
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۱
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت