معاون دادستان كل كشور در امور فضای مجازی:

تلگرام در اجرای سیاست های شورای عالی فضای مجازی فیلتر شد

تلگرام در اجرای سیاست های شورای عالی فضای مجازی فیلتر شد علم عدل: معاون دادستان كل كشور در امور فضای مجازی، اظهار داشت: دستگاه قضائی در اجرای سیاست های كلی تعیین شده توسط شورای عالی فضای مجازی، اقدام به صدور دستور مسدودسازی تلگرام كرد.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، عبدالصمد خرم آبادی در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش به هشت سئوال مطرح از ناحیه خبرنگاران درباره فیلتر شدن تلگرام پاسخ داد. فیلترینگ تلگرام از نظر ماهوی و شكلی كاملا منطبق با قانون است معاون قضایی دادستان كل كشور در پاسخ به سئوال اول در خصوص اینكه گفته می گردد دستوری كه قوه قضاییه در مورد تلگرام صادر كرده غیرقانونی بوده و چنین اموری جزء اختیارات قوه قضاییه نیست، اعلام نموده است: دستور قضایی مربوط به پیام رسان تلگرام هم از نظر ماهوی و هم شكلی كاملا منطبق با قانون بوده و در چارچوب اختیارات قانونی است. این دستور در اجرای نص صریح مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات صادر گردیده است. به باعث مواد قانونی مذكور چنانچه عرضه دهندگان خدمات اینترنتی عمدا به وظیفه قانونی خود دائر بر ممانعت از دسترسی به محتوای مجرمانه عمل نكنند باید از فعالیت آنها جلوگیری شود. خرم آبادی افزوده است: تلگرام یك سامانه عرضه دهنده خدمات اینترنتی است كه هزاران كانال دارای محتوای مجرمانه در بستر آن فعالیت می نمایند و مدیر تلگرام عمدا به دستورهای قضایی دائر بر حذف محتوای مجرمانه عمل نكرده است. بنا بر این دستور جلوگیری از فعالیت تلگرام در ایران یك تكلیف قانونی برای قاضی رسیدگی كننده به پرونده بوده و این پیام رسان بر مبنای نص صریح قانون فیلتر شده است.

دبیر كمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه همینطور در پاسخ به سئوال دوم در خصوص اینكه بعضی از سیاسیون و حقوقدانان مدعی شده اند چون جُرمی صورت نگرفته، دادسرا چنین اختیاری نداشته است و برخی هم می گویند چنین تصمیم بزرگی نباید توسط قوه قضاییه اتخاذ شود اظهار داشت: علت طرح بعضی از این شبهات عدم اطلاع از وضعیت فضای مجازی و هزاران جرم ارتكاب یافته و پرونده مطروحه در رابطه با تلگرام و مدیر تلگرام است و برخی دیگر از شبهات ناشی از عدم آشنایی با مقررات آیین دادرسی است و یا ناشی از نگاه سیاسی به مسائل حقوقی است. گاهی نگاه سیاسی به مسائل حقوقی سبب می گردد كه حتی یك حقوقدان هم برای حفظ منافع سیاسی خود در مقابل منصوصات قانونی بایستد. وی افزوده است: داشتن اختیارات وسیع قانونی مختص قضات ایران نیست. در اغلب كشورهای جهان اختیارات وسیعی به قضات داده شده است. بعنوان نمونه به تازگی در آمریكا یك قاضی دستور رئیس جمهور در مورد اتباع خارجی را باطل نمود، ولی كسی در صحت دستور یا حدود اختیار قاضی آمریكایی تشكیك نكرد. در روسیه هم چند روز پیش دستور فیلتر تلگرام را دستگاه قضایی صادر كرد و بدون هیچ شبه ای بلافاصله اجرا شد.

خرم آبادی همینطور در پاسخ به سئوال سوم در خصوص اینكه شورای عالی فضای مجازی در مورد فیلتر تلگرام چه تصمیمی گرفته بود؟ و اینكه آیا هم نظر با قوه قضاییه بود یا مخالف فیلترینگ، اظهار كرده است: «دستگاه قضایی عضو شورای عالی فضای مجازی است وصد در صد با آن شورا هماهنگ است و در اجرای سیاست های كلی تعیین شده توسط آن شورا اقدام به صدور دستور مسدودسازی تلگرام كرده است.» تأكید تمام اعضای شورای عالی فضای مجازی بر فیلترینگ تلگرام بعد از آشوب های دی ماه وی توضیح داده: ترتیب كار به این صورت بوده كه پس از اغتشاشات دی ماه ۹۶ در یكی از جلسات شورای عالی فضای مجازی مبحث مسدودسازی تلگرام به طور جدی مورد بررسی قرار گرفته بود اما با عنایت به اینكه شورا مرجع صدور دستور مسدودسازی نیست و مراجع قانونی خاص دیگری غیر از شورا متولی امر فیلترینگ هستند، بنابراین در آن جلسه شورا راسا دستور فیلتر صادر نكرد اما همه اعضاء بر لزوم اتخاذ تصمیم در مورد فیلتر تلگرام ظرف چند ماه آینده تاكید كرده بودند. معاون دادستان كل كشور در امور فضای مجازی در پاسح به سئوال چهارم در خصوص اینكه در چند هفته اخیر هماهنگی خوبی بین همه دستگاه های كشور همچون قوای سه گانه دیده می شد و این تصور بود كه همه مسئولان كشور در زمینه مدیریت معضل تلگرام به یك برنامه هماهنگ رسیده بودند و مقرر است این تصمیم سر موقع و با رضایت همه اجرا شود؛ چرا به صورت ناگهانی و توسط قوه قضاییه و به صورت مستقل اجرا شد اظهار داشت: هماهنگی بین نهادها همیشه وجود داشته و این هماهنگی ناشی از تصمیم شورای عالی فضای مجازی است. آن شورا در جلسه اوایل بهمن ۹۶ نهادهای عضو را مكلف كرده بود كه هریك در چارچوب وظایف قانونی خود ظرف مدت حدود سه ماه زمینه تقویت پیام رسان های داخلی و مهاجرت از پیام رساهای خارجی به داخلی و درنهایت فیلتر تلگرام را فراهم نمایند. در اجرای تصمیم آن شورا جلسات كارشناسی متعددی با حضور رئیس مركز ملی فضای مجازی نماینده رئیس جمهور و معاونین وزرا و معاونین سایر نهاد های عضو شورای عالی فضای مجازی و اعضای حقیقی آن شورا تشكیل شد و در آن جلسات هم كه هماهنگی كامل بین همه نهادها وجود داشت بالاتفاق بر لزوم فیلتر تلگرام تاكید شد و همه نهادها همچون وزارت ارتباطات پذیرفتند زمینه اتخاذ تصمیم فیلترینگ را فراهم نمایند. ازاین رو همیشه هماهنگی وجود داشته و هیچ اختلاف نظرسازمانی در این مورد بین نهادها وجود نداشته و ندارد. بنده در تمام این جلسات كارشناسی حضور داشته ام و صورتجلسه های مربوط به این تصمیمات توسط مركز ملی برای دادستانی كل ارسال شده است. هیچ اختلاف نظر كارشناسی درباره فیلتر تلگرام وجود ندارد

خرم آبادی گفته است: پس از این هماهنگی ها نظرات كارشناسی همه نهادها به دادسرای تهران ارسال و قاضی پرونده با عنایت به شكایات فراوانی كه از مدیر پیام رسان تلگرام شده بود بادر نظر گرفتن نظریات كارشناسی واصله دستور مسدود سازی تلگرام را صادر كرد. ازاین رو هیچ اختلاف نظر كارشناسی بین بدنه نهادها در مورد فیلترتلگرام وجود نداشته و ندارد ودستور مسدود سازی فیلتر تلگرام علی رغم اینكه یك تصمیم قضایی صرف است ولی نتیجه چند ماه كار و تلاش و هماهنگی بین نهادهای مختلف است. اگر مشاهده می كنید كه بعضی از مسئولین گاهی نظر مخالفی در فضای مجازی ابراز می كنند این نظر شخصی آنها است كه متاثر از مسائل سیاسی است. آنچه در عمل و در عرصه حقوقی اتفاق می افتد چیز دیگری است كه همه بدان پایبند هستند

وی در پاسخ به سئوال پنجم هم در مورد اینكه مرجع قانونی فیلترینگ كدام نهاد است اظهار كرده است: به باعث نص صریح ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی مرجع قانونی فیلترینگ در مواردی كه شكایتی وجود دارد دستگاه قضایی است و قاضی پرونده باید تصمیم بگیرد و در سایر موارد كارگروه تعیین مصادیق است. در مورد تلگرام هم چون شكایات زیادی واصل شده بود بنابراین قاضی تصمیم گرفت. البته پرونده تلگرام مفتوح است و ممكن است قاضی دستور جلب مدیر تلگرام را به افترا همكاری آگاهانه با مدیران كانالهایی كه اعمال تروریستی را ترویج می كردند صادر كند. در این صورت این روند منجر به استرداد قضایی وی هم خواهد شد. رد درخواست وزیر دولت توسط مدیر تلگرام یادآور وضعیت كشور در دوران قاجار بود معاون قضایی دادستان كل كشور در پاسخ به سئوال ششم در خصوص اینكه رئیس جهمور در صفحه اینستاگرام خود اعلام نموده دستور فیلتر تلگرام مغایر با استقلال، آزادی و دموكراسی است. آیا اینطور است اظهار داشت: تلگرام استقلال كشور در فضای مجازی را كاملا مخدوش كرده بود و قطع ید تلگرام از ایران نه تنها با منطوق و مفهوم واژه استقلال مغایرتی ندارد بلكه این امر استقلال را به كشور برگردانده است. عدم استقلال كشور در فضای مجازی و وابستگی به تلگرام به جایی رسیده بود كه یكی از وزرا در مقطعی از مدیر تلگرام درخواست می كند كه فلان كانال تروریستی را در فضای كشور ما مسدود كند ولی او با رد این در خواست به مقام عالی دولتی كشور ما بی احترامی می كند! این بی احترامی انسان را به یاد وضعیت كشور در زمان پادشاهان قاجار و رفتار متكبرانه بیگانگان با دولت مردان آن زمان می اندازد. دستور قضایی مربوط به مسدودسازی تلگرام یكی از معدود دستورات قضایی است كه استقلال از دست رفته كشور در فضای مجازی را اعاده كرد و این دستور قضایی سبب افتخار قوه قضائیه و كشور است.

خرم آبادی همینطور در پاسخ به سئوال هفتم در خصوص اینكه بر خلاف دستور صریح قوه قضاییه، فیلترینگ به صورت كامل اجرا نشده و هنوز با استفاده از برخی از فیلترشكن ها قابل دسترسی است. علت این مورد چیست؟ آیا قراراست در همین حد باشد یا به مرور كامل خواهد شد اظهار داشت: همه نهادها تلاش خویش را برای اجرای كامل دستور قضایی فیلتر تلگرام و مهاجرت آرام مردم از تلگرام به پیام رسانهای داخلی بكار گرفته اند. دسترسی به تگرام با استفاده از فیلتر شكن ها ناشی ازضعف سامانه های كشور نیست بلكه ناشی از برنامه ها و سیاست های از پیش تعیین شده است. مهاجرت باید آرام صورت گیرد تا مردم صدمه نبینند. مبارزه با فیلتر شكن ها به تناسب افزایش قابلیت و ظرفیت پیام رسان های داخلی انجام می گردد. مردم استقبال بسیار خوبی از پیام رسان های داخلی داشته اند. مهاجرت مردم موفقت آمیز ارزیابی شده است. تابحال قریب به ۲۵ میلیون نفر در پیام رسان های داخلی ثبت نام كرده اند. فقط سروش حدود ده و نیم میلیون عضو دارد. میلیونها نفر از آنها هر روز فعالیت دارند. به نوبه خود از مردم شریف كشورمان بابت این مهاجرت مبارك تشكر می كنمِ.

وی در انتها در پاسخ به سئوال هشتم در خصوص اینكه بعضی می گویند این فیلترینگ موقت است. آیا درست است یا این فیلترینگ قطعی است و باید با قدرت ادامه پیدا كند؟ اضافه كرد: به این شایعات كه فیلترینگ تلگرام موقت است توجه نكنید. فیلتر تلگرام دائمی و قطعی است. به حول و قوه الهی كشور ایران در فضای مجازی مستقل خواهد شد و ارتباطات مردم در این فضا هم از نظر سرعت و هم كیفیت و كمیت نسبت به گذشته افزایش خواهد داشت وتلگرام و سایر پایگاه های اینترنتی كه قوانین كشور را نادیده گرفته اند هیچ جایی در آینده فضای مجازی كشور نخواهند داشت و انشالله استقلال و حاكمیت ملی در فضای مجازی تثبیت خواهد شد» بنابراین تلگرام به هیچ وجه رفع فیلتر نخواهد شد.

1397/02/23
15:20:02
5.0 / 5
5023
تگهای خبر: اسلامی , پرونده , جرم , دادستان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۲
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت