آرشیو مطالب : وزارت دادگستری

یك مقام مسئول در وزارت دادگستری:

مردم كودك آزاری ها را به ۳۰۰۰۳۶۳۶پیامك كنند

مردم كودك آزاری ها را به ۳۰۰۰۳۶۳۶پیامك كنند
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری:

تعامل وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور افزایش می یابد

تعامل وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور افزایش می یابد

طرح مشكلات قضایی چندین استان با وزیر دادگستری

طرح مشكلات قضایی چندین استان با وزیر دادگستری
در جلسه علنی امروز قرائت شد؛

تذكر نمایندگان به وزارت دادگستری درمقابله با پدیده كودك آزاری

تذكر نمایندگان به وزارت دادگستری درمقابله با پدیده كودك آزاری
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت