عارف: چرا اساتید دانشگاهها نسبت به آسیبهای اجتماعی بی توجهند؟، انتقاد از سیاستهای ارزی

عارف: چرا اساتید دانشگاهها نسبت به آسیبهای اجتماعی بی توجهند؟، انتقاد از سیاستهای ارزی علم عدل عارف: چرا اساتید دانشگاهها نسبت به آسیبهای اجتماعی بی توجهند؟، انتقاد از سیاستهای ارزی


عارف در همین زمینه افزود: صدمه های اجتماعی در آستانه بحران قرار دارد و باید روی آنها كار نماییم و نظرات خویش را به دستگاه های مسئول اعلام نماییم. درك مسائل و اولویت های كشور باید برای كانون مهم باشد. برای برون رفت از نابسامانی های اقتصادی چاره بدهید. همان گونه كه می دانید در حوزه اقتصادی در كشور، جزیره ای عمل می گردد. نمونه بارز آن كه نابسامانی های زیادی را در اقتصاد كشور به وجود آورد، سیاست ارزی دولت بود كه اظهرمن الشمس بود كه برای كشور مشكل به وجود می آورد. بعد از این كه نادرست بودن این سیاست خودش را نشان داد، متاسفانه هیچ مقام مسئولی، مسئولیت این نابسامانی را بر عهده نگرفت. رئیس كمسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواهان مشاركت فعال اعضای كانون صنفی استادان دانشگاهی ایران در مسائل كلان كشور شد و تصریح كرد: طبق اسناد بالادستی كشور نقش فعالی در اداره و امور كشور داشته باشید، فعالیت خویش را نبایدصرفا محدود به علم و فناوری كنید، بلكه باید در همه بخش های كشور ورود كنید و با نهادهای سیاستگذار بیش از آن چه كه تا به امروز داشته اید ارتباط برقرار كنید. البته شاید به صورت فردی با این نهادها ارتباط داشته باشید، اما باید نقش كانون را در نهادهای سیاستگذار فعال كنید. عارف با اشاره به اینكه شان استاد این نیست كه صرفا مطالبات رفاهی آنها مطرح شود، افزود: وضعیت استادان، نگران كننده است. مجلس شورای اسلامی تصمیم داشت كه اجازه افزایش اساتید را از دانشگاه ها بگیرد، ولی به كمك سیاست های كلی در مجمع تشیخص مصلحت نظام جلوی این كار گرفته شد. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به وضعیت كشور خواهان عرضه راه حلهای كارشناسی از جانب اعضای كانون برای برون رفت از وضعیت فعلی شد. ایشان در ادامه با تاكید بر این كه قانون تاسیس وزارت علوم باید اجرا شود، اظهار داشت: اعضای كانون صنفی استادان دانشگاهی ایران باید عملكرد شورای مندرج در اساسنامه وزارت علوم را دریافت كند. دانشگاه باید به معنای واقعی كلمه به صورت هیات امنایی اداره شود و البته شرایط كشور برای این كار مهیا است، اما چقدر در این مساله ورود كردید؟ آیا هیات امنایی كه جلساتش در دفتر وزیر برگزار می گردد هیات امنا است؟ گذشته از آن وزیر هم در جلسات هیات امنا حضور پیدا نمی كند كه این هم یك خلاف دیگر است. اعضای هیات امنا به معنای واقعی اعضای هیات امنا نیستند. رییس فراكسیون امید مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود به تشریح روند شكل گیری كانون اعضای كانون صنفی استادان دانشگاهی ایران پرداخت و اضافه كرد: اصرار داشته و داریم تا